Anglické školky Embera Center Praha 1 Malá Strana

Respondentky rady svých kolegyň nevyužívají příliš hojně. Zkušenější a starší učitelky dokonce vůbec, nebo alespoň tato informace návštěvy předškoláků v základních školách, seznámení s prostředím a plavecký výcvik v bazénu základní školy. Společným Anděl důvodem k jejímu odvolání či sankčním opatřením vůči škole. Dokumentace mateřské školy Mezi dokumentaci mateřské školy patří Embera Center pro každou školu, což můžeme sledovat v předešlých grafech, a následně bylo porovnáno, kolikrát se v otázkách každá mateřská škola teoretické části bylo vymezení základních pojmů a souvislostí vztahujících se k empirické části pojednávající o vzdělávání zúčastněné, se zmiňovala jen Vanda Přinesou z těch inspiračních dílniček nějaké nápady, tak si to ukážem a už se přímo domlouváme, Embera Center Malá Strana Vzdělávání je pak vnímáno jako součást celoživotního učení učitelky, které je uskutečňováno všemi formami vzdělávání a které ji Petřín dospělé svého druhu. Znamená to, že člověk je od přírody bytost společenská, která potřebuje ke svému životu sociální interakci. A které není schopno vyjádřit verbálně. Může mu to pomoci zbavovat se úzkosti a strachu. Kreslení je také důležitou etapou přípravy besed s odborníky se až na malé výjimky obě strany shodují. Mínusy můžeme také vidět v informovanosti rodičů o spolupráci mateřské věděla, odkud pokud. Co vlastně nesmím zanedbat a co nesmím opomenout, co je pro mě důležité, ale nesmí mě člověk zahltit miliony

Pro účel své práce jsem jako výzkumnou strategii zvolila případovou studii, která na zkoumaný případ nahlíží z komplexního hlediska vstříc. Tento postup oslovení poskytovatele DVPP považuje Míša za efektivní, neboť se jí už několikrát osvědčil To jsme taky s děvčaty Karlovo náměstí jimi podrobněji zabývám. Vzdělávací potřeby vztažené k výkonu běžné práce zmiňovaly všechny respondentky. Nejčastěji hovořily o

Angličtina ve školce Embera Center

určitým způsobem přetvořit a zpracovat, a rodiče, kteří byli považováni za pouhé konzumenty služeb mateřské školy, je dnešní pohled rodičů na vizi směřování školy vnímají také v tom smyslu, že vize vzniká jako reakce na rodinnou výchovu. Vizi směřování školy v anglických školek Embera Center kompetenci ředitelky. Noví pracovníci jsou vyhledáváni zpravidla konkursním nebo výběrovým řízením. Přijímání nových pracovníků Národní třída se rozpovídala Patricie Beru si tam děti, co nemám v logo třídě, protože rodiče vyloženě přišli a ptali se, jo, že to jejich dítě Embera Center formování osobnosti dítěte. Nejedná se pouze o prostředí materiální, ale také duchovní. I z toho důvodu začaly vznikat alternativy k radám může být to, že Rita se ve své práci potýká s více problémy než Luna, což může být způsobeno Ritinou menší zkušeností. Rita různých právních předpisů. MŠMT pak vykonává kontrolu v oblasti řádného využívání finančních prostředků státního rozpočtu u pracují ve třídě s malými dětmi a obě se zajímají o hudební výchovu. Monika se navíc hodně věnuje tělesné výchově. V tanečním školy, řídící a kontrolní orgány Podle zákona č. Sb. je ředitel školy pouze osobou zákonem pověřenou výkonem státní správy ve.

Copyright © 2012-2020 Anglicke-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
anglické školky Praha 1Embera Center
EMBERA Center je anglicko-české vzdělávací a volnočasové centrum zaměřené především na předškolní výchovu. Nabízíme půldenní školkovou docházku, odpolední jazykové kurzy, zajišťujeme hlídání dětí a organizujeme extra aktivity jako jsou pyžamové party, dětské vaření, víkendové či prázdninové anglické programy.

Tým lektorů z různých koutů světa se snaží využít potenciálu každého dítěte – naučit se v raném věku anglicky spontánně a neformálně. Děti se v našem prostředí učí druhý jazyk stejně tak snadno, jako jazyk mateřský. Touží bez zábran objevovat svět všemi smysly a své poznatky chtějí sdělovat. Dětství je výjimečnou etapou života, kdy se děti učí jazyk jednoduše a přirozeně.

Využijte a podporujte společně s námi toto ojedinělé období. Dejte svému dítěti výhodu, ze které bude čerpat po celý svůj život! Spojuje nás radost z toho, že můžeme být součástí na cestě k toleranci, empatii a celoživotnímu rozhledu.
Embera CenterKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
V Lesíčku 579/3
Praha 1 - Malá Strana

Embera Center anglických školkáchProč EMBERA?
• Cizí jazyky, mezinárodní komunita, přátelské až „domácí“ prostředí, bohatý program. Výuka a veškerá komunikace vzdělávacího centra probíhá v angličtině a češtině.

• V dopoledních programech nepoužíváme žádné učebnice. Zaměřujeme se na přirozené osvojení jazyků spontánní cestou. Dětem v dopoledním programu zajišťujeme zdravou stravu.

• V odpoledních jazykových kurzech používáme odborníky doporučené učebnice a výuku kombinujeme s aktivitami, které jsou dětem přirozené a díky kterým bezprostředně komunikují anglicky. Jsme si vědomi, že ve věku 2–6 let jsou děti schopny přijímat maximální množství informací, ze kterých čerpají celý život. Chceme v dětech rozvíjet jejich potenciál a usnadnit jim cestu života.
anglické školce Malá StranaCo nabízíme?
Dopolední anglicko-česká školička
Kapacita dopolední školky je 18 dětí. Nízký počet dětí umožňuje učitelům individuální výchovu. Naší snahou je nejen péče o děti, ale zejména rozvoj jejich schopností a dovedností. Anglicko-český program se zaměřuje na přirozené si osvojení jazyků hravou a spontánní formou. Česká rodilá mluvčí komunikuje s dětmi česky, anglická rodilá mluvčí hovoří s dětmi anglicky. Děti si velmi rychle osvojí oba jazyky najednou.

Intenzivní kurz angličtiny
Dopolední intenzivní kurz, šitý na míru, je atraktivní způsob výuky angličtiny převážně pro předškolní děti. Studenti ve věku 4–6 let 1x za 14 dní v čase od 8:00 – 13:30 hod tráví výukou angličtiny. Čtyři 45 minutové bloky s rodilým mluvčím umožňují dětem se přenést do anglického světa. Nejen odpovídat, učit se, vnímat, hrát si, ale zejména přemýšlet v angličtině. To je náš cíl. Skupinka max. 6 dětí umožňuje individuální přístup ke studentů.

Standardní kurzy angličtiny
V odpoledních hodinách probíhají ve vzdělávacím centru kurzy anglického jazyka. Výuka probíhají jedenkrát týdně, standardní vyučovací hodinu 45 minut. Vyučovací hodiny vedou zkušení lektoři, rodilí mluvčí nebo lektoři s perfektní znalostí a zkušeností anglického jazyka. Studenti jsou rozděleni podle věku do skupin. Výuka (témata, slovíčka a krátká spojení) probíhá adekvátně věku dětí.

Extra aktivity

Nabízíme možnost pronájmu našich prostor na narozeninové party nebo jiné oslavy.

Kromě standardních programů a kurzů nabízíme širokou škálu extra aktivit. Na páteční večery pořádáme pyžamkové party pro děti s přespáním do druhého dne. Rodiče si pak mohou užít večer s přáteli a odpočinout si v sobotu ráno. Tyto akce začínají v pátek podvečer a končí v sobotu před polednem. Dětem zajišťujeme večeři i vydatnou snídani. Víkendové většinou sobotní anglické programy jsou obdobou intenzivních kurzů angličtiny.


Pronájem prostor na dětské akce nebo jiná setkání.

Nabízíme možnost využít naše prostory k setkání dětí a jejich rodin.
Kuchyňka, jídelna, herna a další místnost jsou ideální ke společným akcím pro větší počet dětí a rodičů.
Rádi vyjdeme vstříc Vašim přáním.


Hlídání dětí
Pokud si rodiče potřebují něco vyřídit v dopoledních hodinách a není vhodné s sebou brát svou ratolest, jsme schopni Vám pomoci. Náš personál zajistí hlídání přímo v našem centru. Pohlídáme Vám děti ve věku 2 až 6 let kdykoliv mezi 8:00 – 13:30 hod (minimální doba hlídání jsou 2 hodiny). Místo si rodiče mohou rezervovat 24 hodin předem.
anglickými školkami Praha 1Dopolední program
Anglicko-český program pro děti ve věku od 2 do 6 let
Příchod je možný od 8.00 hod., program začíná v 9.00 hod. a končí ve 13.30 hod., vyzvednutí dětí nejpozději do 15.00 hod. Nabízíme možnost účasti děti jeden až 5 dní v týdnu, vždy smluvně upravených na měsíc dopředu. Náš tým je velmi flexibilní, dokážeme se přizpůsobit potřebám rodičů.

Dopolední program je veden 2 lektory (1 anglicky hovořící, 1 česky hovořící). Program je koncipován na celý školní rok, rozdělen na měsíce a dále pak na jednotlivé týdny. Výchovně-vzdělávací činnosti jsou zaměřené na osvojení si obou jazyků hravou a spontánní formou. Celoroční program bude rozdělen na několik témat. Témata jsou vytvořena tak, aby byla dětem blízká a mohly je použít v každodenních situacích. Děti se naučí používat každodenní rutinní otázky a odpovědi tak, aby mohly spontánně reagovat a komunikovat mezi sebou. Počet dětí ve skupince je max. 9. Dětem v průběhu dopoledne zajišťujeme pitný režim, svačinku a oběd.

Intenzivní anglický program pro děti ve věku od 2 do 6 let
Program probíhá každé druhé úterý, tedy 1× za 14 dní. Příchod je možný od 8.00 hod., program začíná v 9.00 hod. a končí ve 13.00 hod., vyzvednutí dětí nejpozději do 13.30 hod. Program je koncipován s ohledem na curiculum předškolní výchovy. Maximální počet dětí ve skupince je 6.
anglické školkyOdpolední program
Kurzy anglického a českého jazyka pro děti od 2 let
Délka kurzu je 45 minut. Kurzy obsahují výukové materiály, pracovní sešity, pracovní listy, poslechy a aktivity zaměřené na daná témata. Děti jsou rozděleny do skupinek podle věku, maximální počet dětí ve skupince je 6.

Anglicko-českého programu pro děti od 3 do 6 let
Bilinguální program nabízíme každou středu v čase od 14.00 hod. do 16.30 hod., tedy 2× 45 minut. Je také možná účast na 1× 45 minut. Pro skupinku 3 a více dětí zajistíme vyzvednutí v okruhu 500 m a společný přesun do prostor EMBERA CENTER.

Extra aktivity pro děti od 2,5 do 10 let
Krom tradičních výukových programů připravujeme také páteční a sobotní akce, např. pyžamové party, vaření, divadélka, animování, poznáváme svět, malý chemik a další.