Copyright © 2012-2023 Anglicke-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
anglické školky Praha 6Jesle a školka Duhovka - Praha 6
Česko-anglická montessori Mateřská škola Duhovka nabízí výukový a vzdělávací program pro děti od 1 roku do 6 let. Školka Duhovka je členem AMS (American Montessori Society) a je součástí uceleného česko-anglického montessori vzdělávacího systému Duhovka pro děti a mládež od 1 roku do 19 let.

Naše programy - Praha 6
Montessori program pro nejmenší (do 1 roku)
Jesle (1,5 - 3 roky)
Školka (3 - 6 let)


V našich třídách se dětem společně věnují anglicky i česky hovořící montessori pedagogové. Děti se tak s cizím jazykem setkávají a osvojují si ho v reálných a přirozených situacích. Ve školce Duhovka vytváříme kvalitní prostředí, které podporuje přirozenou zvídavost dítěte a pomáhá plně rozvinout jeho potenciál v duchu myšlenky: "Pomoz mi, abych to dokázal sám".


Školka Duhovka v Praze 6 se nachází v designově zajímavé prvorepublikové vile ve Střešovicích, která disponuje vlastní tělocvičnou a rozlehlou zahradou. Druhá pobočka se nachází v areálu Hergetovy Cihelny v Praze 1 (Cihelná 2a).
Jesle a školka Duhovka - Praha 6Kontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Pevnostní 657/6
Praha 6 - Střešovice

Po - Pá 8:00 - 18:00

Facebook
Jesle a školka Duhovka - Praha 6 anglickým školkámNabízíme
• Respektující, individuální a laskavý přístup
• Česko-anglické montessori prostředí
• Prostorné zázemí vybavené bohatou škálou montessori pomůcek a výukovými materiály
• Vlastní tělocvična
• Rozlehlá zahrada plná podnětů pro aktivní pohyb a objevování krás přírody
• Sportovní i umělecké kroužky v českém i anglickém jazyce
• Celodenní pestrá a vyvážená strava
• Výlety, sezónní akce a návštěvy výstav
• Logopedie a poradenství v oblasti speciální pedagogiky
• Vzdělávací semináře a setkání s rodiči
• Letní česko-anglický příměstský tábor
• Slevy ze školného na sourozence
anglickými školkami StřešoviceTvořivá atmosféra v česko-anglickém prostředí
Ve školce a jeslích Duhovka najdete promyšlené prostředí vybavené nejlepšími výukovými montessori pomůckami a materiály, které propojují tělo a mysl a pomáhají dětem učit se prostřednictvím zcela nenucené činnosti. Při výuce, v níž převládá učení skrze proces pozorování, manipulace s pomůckami, individuální i skupinová práce, jsou zapojovány všechny smysly. Děti vstřebávají informace vlastním tempem a bez tlaku. Dostatečný počet montessori pedagogů na počet dětí ve třídách umožňuje individuální a laskavou péči s respektem k rozvoji jedinečné individuality, osobní síly a sebekázně každého dítěte.
anglických školkách Praha 6Zahrada
Naše zahrada nabízí možnost k pohybovému vyžití za každého počasí. Děti zde najdou přírodní pískoviště, kuchyňky, mlatové stezky pro jízdu na odrážedlech a koloběžkách, skluzavky umístěné ve svahu, balanční dráhu, senzorické stezky a je zachován dostatek prostoru na běhání, míčové a pohybové hry.

Oblíbená je průzkumná část zahrady, tzv. "bahniště". Součástí zahrady je také pěstební část, kde se děti se učí plánovat osazení a pečovat o rostliny. Pro letní období je připraveno mlhoviště.
anglické školkyDenní program školky
• 7.45 – 11.00 Blok s Montessori pomůckami, svačinka, elipsa, příprava na pobyt venku
• 11.00 – 12.00 Pobyt venku, spontánní hry a pohybové aktivity
• 12.00 – 12.30 Oběd
• 12.30 – 12.45 Vyzvedávání po dopoledním programu
• 12.30 – 14.30 Odpočinek dle potřeb dětí, klidné hry, předškolní příprava, svačinka
• 14.30 – 17.45 Pobyt venku, hry a kroužky dle zájmu dětí, Montessori aktivity, vyzvedávání dětí
Jesle a školka Duhovka - Praha 6 anglickou školkouJesle Duhovka
Program jeslí pro děti ve věku od 1,5 roku do 3 let je navržen plně v souladu s vývojovými potřebami této věkové skupiny. Pomáháme dětem vytvořit si pevný základ do života a naplno rozvíjet svůj potenciál. Jsme jim oporou především v osvojování si jazyka, sebeobsluze, samostatnosti, sebejistotě, zdvořilosti a sociálních dovednostech, zdokonalování koordinace a pohybových dovedností, rozvoji jemné i hrubé motoriky a utváření smyslu pro řád a pořádek.

Naším mottem je citát Marie Montessori „Nikdy nedělejte za dítě to, co může zvládnout samo“.
 ve Střešovicích Jesle a školka Duhovka - Praha 6Denní program jeslí
• 7:45 - 9:15 Hry na zahradě (příchod dětí do 8:30)
• 9:15 – 11:15 Převlékání, svačinka, práce s Montessori pomůckami, příprava na oběd
• 11:15 - 11:45 Oběd
• 12:00 - 14:30 Odpočinek dle potřeb dětí, svačina, vyzvedávání po dopoledním programu
• 14:30 – 15:00 Pobyt venku, hry dle zájmu dětí, Montessori aktivity, vyzvedávání dětí
Jesle a školka Duhovka - Praha 6 v Praze 6Stravování
V Duhovce dětem nabízíme stravování v souladu se zásadami zdravé výživy a hygienickými normami pro děti předškolního věku, na výběr je vždy masové či vegetariánské menu. Nabízíme pestrou skladbu obědů a svačinek, které jsou připravovány z čerstvých surovin od farmářů či z bio produkce.
Praha 6 StřešoviceBezpečné prostředí a spolupráce s rodiči
Nám v Duhovce záleží na otevřeném a laskavém přístupu ve vztahu k dětem, snažíme se zapojovat do vzájemné spolupráce i rodiče, neboť věříme, že teprve při aktivním kontaktu s rodiči je možná nejen lepší zpětná vazba, ale i možnost sdílet naše společné vize. Rádi zveme rodiče na společné zahradní slavnosti, oslavy, mimoškolkové aktivity a vzdělávací semináře. Rodiče mají k dispozici naší vlastní webovou aplikaci Moje zóna, v níž sdílíme informace o tom, co se děje ve třídě a školce a fotogalerie.
Jesle a školka Duhovka - Praha 6 Praha 6Česko-anglický příměstský tábor
Školka Duhovka pořádá o letních prázdninách česko-anglický příměstský tábor s prvky montessori pedagogiky pro děti ve věku od 3 do 8 let, který se každoročně koná v krásné lokalitě Střešovic v Praze 6. Děti čekají tematicky bohaté programy pod vedením zkušených lektorů a učitelů.