Copyright © 2012-2021 Anglicke-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
anglické školky Praha 1MŠ Duhovka – Praha 1
Mezinárodní česko-anglická montessori Mateřská škola Duhovka nabízí výukový a vzdělávací program pro děti ve věku od 1,5 do 6 let. Školka Duhovka je členem AMS (American Montessori Society) a je součástí uceleného česko-anglického montessori vzdělávacího systému Duhovka pro děti a mládež od 1,5 roku do 19 let.

V našich třídách se dětem společně věnují anglicky i česky hovořící montessori pedagogové. Děti se tak s cizím jazykem setkávají a osvojují si ho v reálných a přirozených situacích. Ve školce Duhovka vytváříme kvalitní prostředí, které podporuje přirozenou zvídavost dítěte a pomáhá plně rozvinout jeho potenciál v duchu myšlenky: "Pomoz mi, abych to dokázal sám".

Rodiče mohou vybírat z nabídky programů: dopolední, celodenní a All Inclusive. V ceně školného je zahrnuta logopedie a poradenství v oblasti speciální pedagogiky. Školka nabízí slevy ze školného na sourozence.
MŠ Duhovka – Praha 1Kontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Cihelná 2
Praha 1 - Malá Strana

Po - Pá 8.00 - 17.30 hod.

MŠ Duhovka – Praha 1 anglické školceO školce
Školka Duhovka nabízí exkluzivní a moderní zázemí vybavené nejlepšími výukovými montessori pomůckami a materiály, které propojují tělo a mysl a pomáhají dětem učit se prostřednictvím zcela nenucené činnosti. Při výuce, v níž převládá učení skrze proces pozorování, manipulace s pomůckami, individuální i skupinová práce, jsou zapojovány všechny smysly. Dítě vstřebává informace vlastním tempem a bez tlaku. Dostatečný počet montessori pedagogů na počet dětí ve třídách umožňuje individuální a laskavou péči s respektem k rozvoji jedinečné individuality, osobní síly a sebekázně každého dítěte.
anglických školek Malá StranaTvořivá atmosféra v česko-anglickém prostředí
Školka Duhovka na Malé Straně využívá moderního zázemí v samotném centru Prahy 1. Prostory jsou navrženy tak, aby co nejvíce podporovaly přirozený a hravý rozvoj dítěte. Také zde školka nabízí bohatý výběr montessori pomůcek a výukových materiálů.
anglickou školkou Praha 1Duhovkové kroužky
Školka Duhovka nabízí široký výběr kroužků v českém a anglickém jazyce - sportovně zaměřené (kupříkladu jóga, judo, lezení) a dále tvořivé, umělecké kroužky jako například keramika, drama, flétna nebo hudba a tanec.
anglické školkyStravování
V Duhovce dětem nabízíme stravování v souladu se zásadami zdravé výživy a hygienickými normami pro děti předškolního věku, na výběr je vždy masové či vegetariánské menu. Nabízíme pestrou skladbu obědů a svačinek, které jsou připravovány z čerstvých surovin od farmářů či z bio produkce.
MŠ Duhovka – Praha 1 anglických školkáchBezpečné prostředí a spolupráce s rodiči
Nám v Duhovce záleží na otevřeném a laskavém přístupu ve vztahu k dětem, snažíme se zapojovat do vzájemné spolupráce i rodiče, neboť věříme, že teprve při aktivním kontaktu s rodiči je možná nejen lepší zpětná vazba, ale i možnost sdílet naše společné vize. Rádi zveme rodiče na společné zahradní slavnosti, oslavy, mimoškolkové aktivity a vzdělávací semináře. K větší interaktivitě s rodiči napomáhá také webová aplikace Moje zóna, v níž lze mimo jiné nahlížet do informačního systému, sdílet informace o tom, co se děje ve třídě a školce, a také prohlížet fotografie z akcí.
 na Malé Straně MŠ Duhovka – Praha 1Česko-anglický příměstský tábor
Školka Duhovka pořádá o letních prázdninách česko-anglický příměstský tábor s prvky montessori pedagogiky pro děti ve věku od 3 do 8 let, který se každoročně koná v krásné lokalitě Střešovic v Praze 6 (Pevnostní 6). Děti čekají tematicky bohaté programy pod vedením zkušených lektorů a učitelů.