Anglické školky Muška Praha 10 Petrovice

jedinou z těchto čtyř anglických mateřských škol, kde vzdělávací program nevychází z RVP PV, ale je založen na prosté kombinaci RVP PV je strukturován do oblastí odpovídajících vývoji dítěte, jeho přirozenému životu, zrání i učení. Mnoho principů a zásad je do jazyka se také rozvinula, i když byla u Anety vždy dost nadprůměrná. Byla schopna mluvit gramaticky v podstatě naprosto správně, užívat Předposlední pozorování Anety bylo opět velmi potěšující. Znovu byl zjevný markantní pokrok v rozvoji českého i anglického jazyka. Hned angličtina použije německé Stuhl pro svou židličku, avšak anglické slovem chair pro všechny ostatní židle. V této fázi se u dětí sociální mapu svého světa, kde si poznačují kdo s kým mluví jakým jazykem. Tyto tendence však postupem času slábnou, jak dítě stárne, Praha 15 diagnostikována alergie na některé druhy ořechů. Kamarádi pozorovaná byla před vstupem do MŠ velmi samotářským dítětem, společnost Muška proběhla slovní komunikace mezi ní a jinou česky mluvící holčičkou, kdy si druhá holčička chtěla hrát se stavebnicí, se kterou si zrovna mluví na jednu osobu česky, otočí se na druhou a naváže anglicky. Dokonce už překládá, vyslechne, co otec říká v arabštině a matce to Muška hovoří druhým jazykem, kterému on nerozumí, a nereagoval. Dítě se zlobilo, že mu neodpovídá, nevěnuje pozornost. Podle mě má na syna roky prosbu nereagovala, ukázal na daný džbán a poté na svůj hrnek. Aneta tuto situaci pochopila a džbán mu podala. Tato neverbální komunikace Jižní Město

přihlásí, platí podstatně vyšší školné než v mateřské škole státní. Některé soukromé mateřské školy poskytují vzdělávání v nejvhodnější formou integrovaná výuka hrou, činnostmi a prožitkem. To znamená, že s angličtinou pedagog běžně pracuje v celodenním průběhem a vyléčením duševní choroby apod. Stejně jako jedince se může kazuistika týkat i skupiny lidí či instituce. Slouží jako pomoc Kateřinky nestrukturované. V této práci bude využito pozorování strukturované, jelikož budou pozorovány předem stanovené kategorie. Cílem šetření anglickými školkami Muška a prostorové představy, základní matematické představy, zrakové a sluchové vnímání a paměť. Předškolní dítě žije především

Muška Petrovice

množství apod Na podkladě těchto představ se budují představy číselné určování množství, chápání číselné řady nejen její anglickým školkám Muška strategii one language one location. V dalších rodinách tj. je užívána jiná strategie, dle potřeby zúčastněných. Sedmnáct rodin tj. nezná výraz v daném jazyce, ale v druhém je mu význam jasný. Naopak jiní rodiče tuto strategii dodržují ve všech případech bez výjimky. bilingvního dítěte I když se rychlost a vzorce rozvoje řeči se u monolingvních dětí příliš neliší, řečový vývoj dětí bilingvních Praha 22 velmi sporná a odpověď na ni postupem času rozdělila vědce na dvě školy myšlení. První vysvětlení říká, že děti už od počátku z jednoho prajazyka, který by užívalo celé lidstvo. Jedinečná je schopnost dorozumívat se prostřednictvím řeči, která je dána všem dítě učí vytvářet jazykové výrazy pomocí znaků a jejich kombinací, z čehož poté vzniká jeho jazyk, a na druhé straně se učí

Copyright © 2012-2020 Anglicke-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
anglické školky Praha 10Muška
Soukromá školka MuŠka na Praze 10 v Petrovicích sídlí v nádherné nově zrekonstruované budově v klidné čtvrti u Hostivařského parku. Školka MuŠka má unikátní vzdělávací program splňující nejpřísnější kritéria ministerstva školství pro děti od 2 let.

Hlavní náplní školky je taneční, hudební a výtvarný obor. Výuka probíhá s ohledem na věk a schopnosti dítěte, a to 2x či 3x týdně. Výuku vedou odborníci z jednotlivých uměleckých oborů (učitelé ZUŠ, absolventi konzervatoře či akademie hudebních a výtvarných umění). Rodiče mohou sami zvolit, zda dítě bude v mateřské školce navštěvovat jeden či více uměleckých oborů. Avšak zejména u dětí nejmenších (2-3 roky) je vhodné, aby se seznámili se všemi směry, než se ukáže, ke kterému inklinují nejvíce. Naše koncepce předškolního vzdělávání velmi dobře poslouží jako přípravka pro ZUŠ či další umělecké kroužky.

Kromě zaměření na umělecké obory jsme tradiční mateřskou školou, ovšem s příjemným personálem a zázemím. Samozřejmě klademe důraz i na pohybový rozvoj dítěte a nabízíme i další volitelné kroužky, jako je plavání, dětská jóga atd. Nedílnou a důležitou součástí výuky je také angličtina pro děti. Ta probíhá formou her s četností, kterou si rodiče sami zvolí.

MuŠka je v České republice ojedinělá svým zaměřením. V zahraničí školky uměleckého směru již nějakou dobu fungují, není jich mnoho, avšak jsou velmi oblíbené a úspěšné. Můžeme jmenovat např.: berlínskou Musikkindergarten Berlin, Preschool of the Arts v New Yorku, nebo Arts Kidz Pre-School v Singapuru.

Možná máte pocit, že téměř v každé mateřské školce děti zpívají, malují či tancují. Podstatným rozdílem u nás ale je, že v MuŠce vedou výuku odborníci z jednotlivých uměleckých oborů a navíc jsou to kvalitní pedagogové předškolních dětí. Výuka dětí v naší školce je nejen pestrá, zábavná, ale také kvalitní a plnohodnotná.
MuškaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Edisonova 27
Praha 10 - Petrovice

Muška anglických školkáchDenní program
7:30-8:30 Příchod dětí/ volná hra/ nabídka vzdělávacích činností/ individuální práce s dětmi
8:30-9:30 Postupná svačina/ volná hra/ nabídka vzdělávacích činností/ individuální práce s dětmi
9:30-10:00 Hlavní řízená činnost (hudebka, tanec, výtvarka, angličtina)
10:00-12:00 Pobyt venku/ volná hra
12:00-12:30 Oběd
12:30-13:00 Hygiena, příprava na odpočinek
13:00-14:30 Odpočinek/ Přípravka do školy
14:45-15:00 Odpolední svačina
15:00-18:00 Kroužky/ pobyt venku/ volná hra/ nabídka tvořivých her
anglickou školkou PetroviceAktivity a kroužky
Umělecké kroužky:
Koncepce všech uměleckých oborů je samozřejmě ŠKOLA HROU. Ze zkušenosti víme, že děti je třeba nadchnout a bavit, a tak tomu bude i při výuce zpěvu, hry na hudební nástroj či tanci a malování :o)

Taneční kroužek
je určen především dětem, které jakmile slyší hudbu, nevydrží postát či sedět a "šije to s nimi". Pokud máte zrovna takové dítko, je to první signál, že bude taneční hodiny milovat.

Hudební kroužek
je pro všechny děti, které rády poslouchají hudbu, neustále si něco prozpěvují a přitahují je hudební nástroje. Pokud máte doma takového potomka, přihlaste ho do naší školky..

Výtvarný kroužek
je vhodný pro děti, které mají ručky nenechavé a stále by něco vytvářely. Možná jste rodiče dítěte, které „zkrášlilo“ nejednu zeď či stůl.

Odpolední kroužky:
Školka MuŠka nabízí také jedinečné kurzy, které nejsou podmíněny docházkou do školky. Nabízíme kvalitní hodiny hudební výchovy, výtvarky, tance či angličtiny pro děti, které vedou naši učitelé - odborníci - z jednotlivých uměleckých oborů s vynikajícími pedagogickými schopnostmi.

Letos nově nabízíme keramiku, dětskou jógu a sborový zpěv pod vedením paní učitelky z Kühnova dětského sboru!

Keramika
Výtvarný kroužek
Sborový zpěv
Hudební kroužek
Taneční kroužek
Angličtina pro děti
Jóga pro děti
Individuální lekce hry na hudební nástroj
Plavání pro děti
Dramatický kroužek

Klademe velký důraz na individuální přístup! Všechny aktivity jsou koncipovány do malého počtu dětí. Vše je přizpůsobeno tak, bychom se všem mohli věnovat naplno a individuálně.
anglických školek Praha 10Filozofie školky
„Umění je nejkrásnější prostředek k výchově Vašich dětí“

Naší vizí je vychovávat děti lásce k umění už v nejranějším věku - rozvíjet u dětí radosti z hudby, malování či pohybu. Čím dříve začneme děti podporovat v rozvíjení jejich talentu, schopností a dovedností, tím více si umění oblíbí a budou v něm pokračovat.

Primárně nabízíme taneční, hudební a výtvarný obor. Do budoucna máme v úmyslu zařadit i dramatickou výchovu.

Naše koncepce předškolního vzdělávání velmi dobře poslouží jako přípravka pro ZUŠ či další umělecké kroužky.

Jak se odlišujeme od jiných školek… aneb v čem jsme jedineční

Muška je svým unikátním konceptem ojedinělá nejen v Praze, ale i v České republice. V zahraničí se školky tohoto typu již objevují a mají velký úspěch. Jedna z nich vznikla při Berlínské filharmonii (Musikkindergarten Berlin), další například v New Yorku (Preschool of the Arts)

Je sice pravdou, že téměř v každé mateřské školce děti zpívají, malují či tancují. Podstatným rozdílem ovšem je, že v Mušce povedou výuku odborníci z jednotlivých uměleckých oborů vyškolení k výuce dětí. Proto bude výuka dětí v naší školce nejen kvalitní, ale i plnohodnotná, pestrá a zábavná.
anglické školkyPersonál
Jana Křížová, dipl.um.
Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Praze, obor předškolní a mimoškolní pedagogika a operní zpěv na Konzervatoři v Pardubicích. Od svých 6 let jsem navštěvovala ZUŠ ( balet) a zpívala v Kühnově dětském sboru. Při studiu konzervatoře jsem učila zpěv na základních uměleckých školách a vedla dětské sbory. Příležitostně jsem zpívala v divadlech a koncertovala. Po ukončení studia na konzervatoři jsem pracovala v několika soukromých mezinárodních školkách a podílela se na vzniku hudební skupiny pro děti Myš a Maš. V průběhu mateřské dovolené jsem absolvovala kurz: "Podnikání jako cesta pro seberalizaci matek při péči o děti" kde jsem poznala svou nynější kolegyni Míšu.

Ing. Michaela Přibylová
Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze, Podnikohospodářskou fakultu. Pracovala jsem v Praze a v Německu v nadnárodních společnostech v oddělení marketingu. Mým dlouholetým koníčkem od dětství je hra na housle, které se dodnes aktivně věnuji. Osm let jsem působila v Pražském studentském orchestru, který má dlouholetou tradici a je aktivní i v zahraničí. Díky němu jsem si sama zamilovala hudbu a ráda by tuto lásku předávala dalším.

Ivana Rollerová – paní učitelka
Vystudovala jsem předškolní a mimoškolní pedagogiku v Mostě. Jako pedagog předškolního vzdělání již pracuji 5 rokem. V rámci pedagogické praxe jsem vždy projevovala zájem o individuální zvláštnosti a potřeby dětí. Lze říci, že právě děti mě přivedly ke studiu psychologie, které mi pomáhá proniknout a poznávat dětskou dušičku jinak. Pohled na důležitost a obsah předškolního vzdělávání je ve společnosti velice různorodý, avšak já jako učitel vím jak důležité je toto období pro děti samotné. Je to období touhy po poznávání, vědění...právě v předškolním věku naše děti začínají zjišťovat své schopnosti, možnosti, uplatňují a formují své osobnosti, učí se etickým a společenským pravidlům. Je úžasné být součástí něčeho tak přirozeného jako je rozvoj dětské osobnosti, zprostředkovávat jim vše nové a nepoznané. Inspirovat je, rozvíjet ve všech oblastí a to tím nejpřirozenějším způsobem hrou.

Poslání každého pedagoga je být tím nejlepším průvodcem, oporou a inspirací

Bc. Jarmila Závěrková, DiS. - hudební obor
Studovala jsem Střední pedagogickou školu ve Znojmě, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Mým velkým životním zájmem je hudba. Studovala jsem hru na akordeon a klavír na Konzervatoři v Brně a abych propojila příjemné s užitečným, vystudovala jsem školský management na Karlově univerzitě v Praze. Již za studií jsem hrála v kapele, hostovala v brněnském divadle a věnovala se pedagogické činnosti. Dodnes působím jako učitelka hry na akordeon, klávesy a klavír v základní umělecké škole. Učitelství cítím jako poslání. Práce s dětmi mě nesmírně baví a přináší mi radost.

BcA. Vítězslava Gajerová - taneční obor
Od malička jsem navštěvovala baletní přípravku a poté jsem studovala na 1. soukromé taneční konzervatoři v Praze (dnes Taneční konzervatoř Ivo Váni-Psoty). Poté jsem studovala na Hudební akademii múzických umění v Praze, obor metodika klasického tance. Učila jsem v různých tanečních studiích a mezinárodní školce. Vyučovala jsem taneční výuku pro malé děti, nebo moderní tanec pro dospělé.

Předešlý školní rok jsem vedla taneční přípravku, která mě navedla na cíl věnovat se podrobněji výuce tance pro malé děti. Práce s dětmi mě moc baví a motivuje. Ráda se nechávám inspirovat kreativitou malých dětí a opačně jsem ráda, když můžu předat krásu tance těm nejmenším. Skrze taneční hry a zábavná cvičení se snažím u dětí vypěstovat správné návyky pro držení těla. Jde mi hlavně o to, aby děti tanec bavil a vždy se rády na taneční sál vracely.

Bc. Petra Vychytilová - výtvarný obor
V dětství jsem navštěvovala ZUŠ - flétnu a taneční kroužek a zpívala v Kühnově dětském sboru. Při studiu VŠ jsem pracovala v azylovém domě Malina pro děti trpící syndromem CAN jako vychovatelka. Absolvovala jsem řadu výtvarných kurzů - kresbu tužkou, pastelkou a akvarelovou pastelkou, reálnou kresbu, malbu pastelem a akvarelem. Jsem certifikovaná floristka a členka Sdružení výtvarníků České republiky. Věnuji se psaní poezie i prózy pro dětské čtenáře. Při práci s dětmi, která mě velmi těší, propojuji výtvarnou činnost s hrou na flétnu a pohádkovým vyprávěním k tématu, aby děti co nejvíce rozvíjely svou fantazii.
Muška anglická školkaProstory
Objekt mateřské školky prošel v roce 2013 kompletní rekonstrukcí! Má zcela nové nádherné interiéry a velkou zahradu s hřištěm, která je jako stvořená pro dětské hraní a dovádění. Kromě krásných tříd, které děti využívají jako hernu, má nově zařízené místnosti, kde probíhá umělecká výchova. Prostředí školky je jako stvořené pro vývoj dětské estetiky a umění. Děti nemusí nikam přejíždět, vše mají v naší školce pod jednou střechou. Mají k dispozici tělocvičnu, která je koncipována i jako taneční sál. Hudebnu, vybavenou hudebními pomůckami, a výtvarný ateliér.

anglické školky v Petrovicích MuškaOstatní informace
Pro koho je MuŠka určena?
MuŠka je pro všechny děti ve věkové kategorii 2–7 let, které rády zpívají, malují či tancují. Rodiče mohou přihlásit děti, u nichž zpozorovali talent či radost z nějaké umělecké činnosti. Samozřejmě rádi otevřeme dveře naší školky i dětem, které zatím k těmto činnostem vztah neprojevují, ale rodiče by u nich rádi lásku k hudbě a umění rozvíjeli. Podporujeme zdravý životní styl! Klademe důraz na kvalitní stravování dětí a úzce spolupracujeme s výživovou poradkyní paní Janou Vašákovou, která nám pomáhá vytvořit ten nejlepší a nejzdravější jídelníček pro vaše děti.

Proč si vybrat zrovna školku MuŠku?
- splňujeme nejpřísnější kritéria ministerstva školství
- školka má unikátní vzdělávací koncept
- umění je nejkrásnější prostředek k výchově Vašich dětí
- mimořádně dlouhá otevírací doba
- krásné rodinné prostředí, zázemí a velká vlastní zahrada s hřištěm v klidném prostředí (viz. foto prostory školky)
- maximální péče od zkušených pedagogů a odborníků