Copyright © 2012-2019 Anglicke-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
anglické školky Praha 9Mraveneček
Soukromá školka Mraveneček nabízí každodenní výuku angličtiny a rozšířené výtvarné činnosti a současně chce rozvíjet děti ve všech oblastech potřebných pro jejich všestranný rozvoj. Dětem předškolního věku (cca 2,5- 6 let) pomáhá hravou a pestrou formou hledat a rozvíjet jejich obdarování, dovednosti, charakter a spolupráci mezi sebou navzájem.

Školka Mraveneček se nachází v MČ Praha - Satalice v přízemí nově zrekonstruovaného rodinného domku se zahradou. Umístění školky je ve středu obce a má velmi dobrou dostupnost MHD i vlaku. Obec sousedí s lesem – oborou, kde s dětmi často pobýváme, má pěkné vybavené dětské hřiště a zmodernizovanou sokolovnu, kam chodíme s dětmi cvičit.
MravenečekKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Pod poštou 90/3
Praha 9 - Satalice

od 8.00 hod. do 16.00 hod

Mraveneček anglických školkáchDenní program
8.00 – 8.45 Příchod dětí do školky, volná hra
8.45 – 9.00 Komunitní kruh, seznámení dětí s programem dne
9.00 – 9.20 Svačinka
9.20 – 10.40 Dopolední vzdělávací činnosti
10.45 – 12.00 Venkovní aktivity
12.15 – 12. 45 Oběd
13.00 – 13.30 Klidové činnosti, odpočinek
13.30 – 14.30 Aktivity v angličtině
14.30 – 14.45 Odpolední svačinka
14.45 – 16.00 Individuální volné či řízené činnosti, podle počasí pobyt venku
anglické školce SataliceKroužky a kurzy
Kromě pravidelných činností a výukových bloků, ve kterých nechybí výtvarná tvoření, hudba, tanec, přírodovědné a pěstitelské pokusy, cvičení, vyprávění pohádek a příběhů, logopedická cvičení, předškolní výchova a mnoho dalšího, pořádáme s dětmi výlety, návštěvy divadélek a kurzy plavání. Při tom všem nesmí chybět ani legrace a zábava.

VÝTVARNÁ DÍLNIČKA PRO RODIČE S DĚTMI
Ve výtvarné dílničce budeme společně tvořit s tradičními i netradičními materiály. Vyzkoušíme si práci nejen s barvami, ale i modelování z modelíny, lepení koláže, otiskování různých razítek, tvoření z přírodních materiálů a mnohé jiné. Cílem kurzu je to, aby děti měly radost z hravého tvoření, při kterém si zároveň procvičí jemnou motoriku prstů a získají první zkušenosti s výtvarným světem. Kurz také slouží jako inspirace pro maminky (případně tatínky i babičky), které se účastní a vytvářejí dílka spolu se svými dětmi a můžou potom dále rozvíjet tvoření u sebe doma.

ADAPTAČNÍ HERNIČKA
Srdečně zveme děti na adaptační herničky každou středu od 9:00 do 11:00 hodin, kde si děti mohou vyzkoušet být mezi kamarády bez rodičů. Program bude zaměřen především na hry, zábavu a to, co děti bude bavit, aby se do školky těšily. Cena za dopoledne 200 Kč.
anglickou školku Praha 9Co nabízíme
Individuální přístup, malý kolektiv – max. 12 dětí,
Častý pobyt venku (vlastní zahrada, hřiště, obora)
Každodenní výuka angličtiny
Rozšířená výuka výtvarné výchovy
Pestré aktivity – plavání, cvičení v sokolovně, předškolní příprava, návštěva divadel, výlety….
Zkušení a kvalifikovaní učitelé
Velmi dobrá cena
anglické školkyCíle školky
Naše rodinná školka by ráda umožnila dětem strávit jejich pobyt mimo domov v příjemném, klidném, vstřícném, láskyplném a podnětném prostředí. Naší touhou je, aby zvládly přechod z rodinného prostředí bez stresu a strachu a mohly se do školky těšit! Snažíme se vytvořit takové prostředí, atmosféru a způsob výuky, které bude děti motivovat k tvůrčí aktivitě, vztahům mezi sebou navzájem a rozvoji mnoha dalších dovedností, které budou ve svém životě potřebovat.

1) Pomáhat naplňovat základní potřeby dítěte:
každé dítě je jedinečné- potřeba individuálního přístupu
potřebuje lásku a přijetí, uznání, potřebu někam patřit, smysluplnost
dítě by mělo zažívat krásu, mít možnost tvořit, poznávat, prozkoumávat
dítě potřebuje pohyb, hru, vlastní tempo, odpočinek, dobré a zdravé jídlo
dítě by se mělo cítit bezpečně
dítě potřebuje vedení, pravidla, řád, vhodné podněty a prostředí pro svůj rozvoj

2) Vytvořit prostředí pro setkávání rodičů a pomoc při výchově dětí:
výlety
knihovna pro rodiče
posezení na zahradě
tvořivé dílny
přednášky
Mraveneček angličtina ve školceVýhody školky
malý kolektiv (max. 12 dětí)
zkušení a kvalifikovaní učitelé
rodinné prostředí, individuální přístup
každodenní výuka angličtiny
pestré aktivity
důraz na všestranný vývoj dítěte
častý pobyt venku (vlastní zahrada, hřiště, obora)
předškolní příprava
anglické školky v Satalicích MravenečekPersonál
Dětem se věnují zkušení učitelé a lektoři, které práce s dětmi těší. Děti v naší školce mají při volných činnostech, hrách a častém pobytu venku věkově smíšený kolektiv, ale při předškolní výchově a některých dalších aktivitách vyžadujících soustředění jsou rozděleny na mladší a starší.

Helena Hofmanová
Motto :
„Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. Příliš mnoho myslíme a příliš málo cítíme. Víc než stroje potřebujeme lidskost. Víc než chytrost potřebujeme laskavost a mírnost. Bez toho zvlčíme a ztratíme všecko.“ Charlie Chaplin. Prožila jsem krásné dětství na malém městě ve velkém domě se zahradou, s mnoha sourozenci, spoustou zvířat a tajemných zákoutí. Toto prostředí mi bylo a je velkou inspirací při mém nynějším povolání učitelky ve školce. Je pro mě radostí být průvodcem dětí a spolu s nimi znovu objevovat svět nově a bez předsudků a navzájem se tak obohacovat. Mám zkušenosti s výchovou též jako maminka svých pěti dětí. Z mých zálib je na předních místech příroda, výtvarné umění a cestování. Působila jsem v kresleném filmu a jako lektorka a pořadatelka výtvarných dílen a kurzů. Podílela jsem se 10 let na vedení školky při mateřském centru. Nyní již sedmým rokem pracuji jako učitelka ve školce.
vzdělávání.

Vzdělání a kurzy:
Učitelství MŠ, PedF UK Praha
Pedagog volného času
Umělecko- průmyslová škola
Kurz respektovat a být respektován
Sára Lindsey

Učím děti ve školce Mraveneček angličtině. Působila jsem již v česko- anglické školce Little Gate a také ve školce Šalamoun. Rok a půl jsem žila v USA a Kanadě, kde jsem studovala angličtinu a mimo jiné také pracovala na dětských táborech. Mám za manžela Američana, s kterým mluvím anglicky. Ráda bych uplatnila své nápady a zkušenosti z výtvarné školy „Hollarky“, kterou jsem vystudovala. Těším se na to, že budu moci využít angličtinu a výtvarku při výuce Vašich dětí a že si to spolu užijeme.

Kateřina Fleková
Pracovala jsem čtyři roky na dvou pražských základních školách v projektu EATS (English Across The Subjects) na I. stupni jako asistent, koordinátor a lektor výtvarné výchovy. (http://www.upword-english.wbs.cz/)
Od roku 2008 jsem pracovala jako lektor výtvarných kurzů také v rodičovských centrech Andílek a Paleček (Praha 5 a Praha 2), v dětském klubu Kodymka a Domeček (Praha 6). Nejčastěji jsem pracovala s dětmi v předškolním věku.
Od r. 2010 pracuji v restaurátorském atelieru zaměřeném na restaurování historických kachlových kamen. (www.restaurovanikamen.cz)
Mezi lety 1998 až 2002 jsem se věnovala ilustraci v časopise Mateřídouška a v r. 2007 také vyšla kniha s mými ilustracemi - Blues o modrém pokoji(K. Jančaříková KMS).

Vzdělání:
Střední výtvarná škola Václava Hollara, propagační grafika,
SOŠ Podkovářská, pomaturitní studium – umělecký keramik (ukončeno 2013),
Lektorský kurz (lektor výtvarné výchovy, pedagogické minimum, kurz MŠMT za podpory ESF, 2008)

VÝTVARNÝ KROUŽEK
Caleb Lindsey