Copyright © 2012-2024 Anglicke-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
anglické školky Praha 8Foxíkova školka a jesle Čimice
Akreditovaná česko-anglická mateřská školka s dětskou skupinou sídlí v budově školky s vlastní zahradou v nově vybudovaném komplexu budov v blízkosti Čimického lesoparku s rybníkem, v klidné části, kde děti tráví čas vycházky a Forest days (dny v lese). Výhodou dětské skupiny a školky v jedné budově je, že děti při přechodu z dětské skupiny (jesliček) do mateřské školy zůstávají v již známém prostředí a výukový program plynule navazuje, čímž se stává efektivnějším.

V dětské skupině - jesličkách se staráme o děti ve věku od 1 roku do 3 let, program je na každodenní bázi a je přizpůsoben věkovému složení dětí. V mateřské školce máme českou třídu a anglickou třídu, ve které je rodilý mluvčí. Menší počet dětí ve tříděn umožňuje učitelům citlivý a individuální přístup.
Foxíkova školka a jesle ČimiceKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Vánková 924/17
Praha 8 - Čimice

Po-čt 7:30-17:30, pátek 7:30-17:00

Facebook
Instagram
Foxíkova školka a jesle Čimice anglickými školkamiVzdělávání
Ve Foxíkových školkách a jesličkách učíme děti prožitkem. Program tvoříme tak, aby mohly děti zapojit všechny smysly a tím si vše lépe zapamatovat. Vytváříme dětem rodinné, přirozeně hravé, bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém se ony samy, jejich rodiče i zaměstnanci budou cítit spokojeně. Snažíme se vytvářet přátelskou a tvůrčí atmosféru - velmi důležitou k výchově a rozvoji všech stránek dětské osobnosti.

Školky i dětské skupiny vedeme v duchu vzdělávacího programu Začít spolu. S dětmi pracujeme v rámci týdenního programu, který navazuje na ŠVP Foxíkových školek. Vzdělávání v dětské skupině v Krči probíhá v českém jazyce s možností příplatku programu v angličtině. Učitelé se věnují evaluaci dětí 2x ročně. Hodnotíme jak dítě prospívá, jeho pokroky, všímáme si také problémových oblastí. Vše probíráme na individuálních schůzkách s rodiči.
anglické školce ČimicePohyb
Zaměřujeme se na správný pohybový rozvoj dětí a řešíme případné disbalance v jejich rozvoji. Dětem jsou vštěpovány základy lehké atletiky i společnských sportovních her, při kterých se učí zejména smyslu pro fair –play, vzájemnému respektu a přání úspěchu. Gymnastický blok obsahuje prvky gymnastiky a akrobacie. Důraz je kladen na správné držení těla, zpevnění i pohybový rozsah, nezbytný pro každé zdravě se rozvíjející dítě.
angličtina ve školce Praha 8Bilingvní výuka
V mateřských školách je možnost navštěvovat česko-anglické třídy, kde výuka probíhá bilingvně. S anglickým jazykem se děti dostanou do kontaktu přirozeným způsobem po celý den, což je zajištěno přítomností rodilého mluvčího v průběhu dne, který spolupracuje s kvalifikovaným pedagogem. V jesličkách se menší děti dostanou do kontaktu s angličtinou, nejčastěji však při ranních rituálech.
Forest days
V rámci programu chodí se starší děti (4+) na celý den do přilehlých lesoparků a to jednou týdně v případě, že nám to počasí dovolí. Forest day, neboli den v lese probíhá jako běžný den ve školce. V lese si s dětmi uděláme ranní kroužek, vzdělávací činnost, dáme si svačinku, chvilku si pohrajeme a jdeme zpět na oběd. Ale díky přírodě okolo si jej užijí více jak ve školce.

Výhodou našich školek a dětskýsch skupin je, že děti při přechodu z dětské skupiny (jesliček) do mateřské školy zůstávají v již známém prostředí a výukový program plynule navazuje, čímž se stává efektivnějším.

Do školek a jesliček jsou přijímány děti v průběhu celého roku.