Copyright © 2012-2024 Anglicke-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
anglické školky Praha 4Foxíkova školka a jesle Krč
Dětská skupina Foxík Krč se nachází dvoupatrovém domě s vlastní zahradou v klidné lokalitě Prahy 4 Krč. V dětské skupince máme dvě třídy a to pro věkovou skupinu 1-3 roky a 3-6 let.
Foxíkova školka a jesle KrčKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
U Krčského nádraží 86/38
Praha 4 - Krč

ŠKOLKA
po-čt 7:30 – 17:30
pátek 7:30 - 17:00

JESLE
po-pá 8:00 – 16:00

Facebook
Instagram
Foxíkova školka a jesle Krč anglickými školkamiVzdělávání
Ve Foxíkových školkách a jesličkách učíme děti prožitkem. Program tvoříme tak, aby mohly děti zapojit všechny smysly a tím si vše lépe zapamatovat. Vytváříme dětem rodinné, přirozeně hravé, bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém se ony samy, jejich rodiče i zaměstnanci budou cítit spokojeně. Snažíme se vytvářet přátelskou a tvůrčí atmosféru - velmi důležitou k výchově a rozvoji všech stránek dětské osobnosti.

Školky i dětské skupiny vedeme v duchu vzdělávacího programu Začít spolu. S dětmi pracujeme v rámci týdenního programu, který navazuje na ŠVP Foxíkových školek. Vzdělávání v dětské skupině v Krči probíhá v českém jazyce s možností příplatku programu v angličtině. Učitelé se věnují evaluaci dětí 2x ročně. Hodnotíme jak dítě prospívá, jeho pokroky, všímáme si také problémových oblastí. Vše probíráme na individuálních schůzkách s rodiči.
anglickou školkou KrčPohyb
Zaměřujeme se na správný pohybový rozvoj dětí a řešíme případné disbalance v jejich rozvoji. Dětem jsou vštěpovány základy lehké atletiky i společnských sportovních her, při kterých se učí zejména smyslu pro fair –play, vzájemnému respektu a přání úspěchu. Gymnastický blok obsahuje prvky gymnastiky a akrobacie. Důraz je kladen na správné držení těla, zpevnění i pohybový rozsah, nezbytný pro každé zdravě se rozvíjející dítě.
anglickým školkám Praha 4Forest days
V rámci programu chodí se starší děti (4+) na celý den do přilehlých lesoparků a to jednou týdně v případě, že nám to počasí dovolí. Forest day, neboli den v lese probíhá jako běžný den ve školce. V lese si s dětmi uděláme ranní kroužek, vzdělávací činnost, dáme si svačinku, chvilku si pohrajeme a jdeme zpět na oběd. Ale díky přírodě okolo si jej užijí více jak ve školce.

Výhodou našich školek a dětskýsch skupin je, že děti při přechodu z dětské skupiny (jesliček) do mateřské školy zůstávají v již známém prostředí a výukový program plynule navazuje, čímž se stává efektivnějším.

Do školek a jesliček jsou přijímány děti v průběhu celého roku.