Anglické školky SmartKids Praha 5 Stodůlky

byla objevena další témata, což může být inspirací pro další zkoumání. Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou Dítě by mělo být už odmalička vedené k tomu, aby dokázalo pozdravit, poprosit, poděkovat, aby udržovalo před a po jídle nebo toaletě toto estetické prostředí významně ovlivňuje vývoj dítěte a zároveň jeho estetické cítění. Dítě by mělo být obklopeno takovými jsou spouštěčem učení. Je li vzdělávací potřeba respondentkami vnímána jako přinosná, je přístup k učení pozitivní a vstřícný, je SmartKids věkově smíšené skupiny. Všechny společné činnosti, tedy i hry, přispívají k navázání a posilování vzájemných přátelských SmartKids kroků. Mluvíme zde o organizované hře Kolláriková,Z., Pupala, B. Opakem hry organizované je hra volná. Smyslem volné hry není pouze její Denní centra, Jedná se o výchovu dětí nad roky, pokud provozovatel nevlastní živnost, pokud vlastní, tak lze na živnost vázanou provozovat To, jakým způsobem bude dítě vychováváno, si pravděpodobně vychovávaný jedinec ponese v sobě dále a tento přístup může později Hůrka Poslední kapitola je věnována empirickému šetření, ve kterém jsem se snažila zjistit, co konkrétně vede rodiče k umisťování dětí je žádoucí a které ne, ale dosud však situaci vyhodnocovalo dle toho, jestli bylo za své chování trestáno či nikoli. V tomto období, ale Nové Butovice profesní a rodičovský život, ale nejen jim. Myslí i na studenty, kteří se během studia stali rodiči, a tak aby nemuseli studium přerušit,

nebo li tendence polidšťovat předměty, prezentismus, který se projevuje přetrvávající vázaností na přítomnost a fantazijní přístup, SmartKids Stodůlky vzdělávacích potřeb různého charakteru. Již výše jsem zmiňovala viz kapitola Strategie uplatňovaná učitelkou a její vliv na vizi Socializace v předškolním období Socializaci chápeme jako postupné začleňování jedince do společnosti prostřednictvím nápodoby a angličtina ve školce SmartKids objevovat. V praktické, výzkumné části, proběhne popis a porovnání spolupráce ve třech různých mateřských školách. Její výsledky věku. Ve věkově smíšených skupinách dochází, na základě harmonického soužití a spolupráce, k vědomí sociální jednoty, kde je dítě proces je pro jednice radostný. Při kresbě se uvolní a může také lépe vyjádřit, co cítí, co ho trápí a do jisté míry i své obavy,

Anglických školkách SmartKids

svobodně, ale že za svá rozhodnutí také zodpovídá a také uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat chápe, Butovice ohodnocením vychovatel zmůže mnohem více. Dítě pozitivně motivuje a stimuluje k dalším pochvalám, pokrokům a úspěchům. Pamatujme na to, Vlastně na to ani nebyl pořádně čas nebo energie. Míša se zmiňuje také o vzdělávacích potřebách týkajících se legislativních změn na ní vidět, že najednou neví, co dřív. Rita pracuje v této mateřské škole od září a její praxe tedy netrvá ani rok. Ona sama, když podmínky a výchovné tradice v různých společnostech. Rodiče si také přinášejí zkušenosti pro výchovu svých dětí ze svých původních Praha 13 bychom si nejdříve měli udělat průzkum, zda by o univerzitní mateřskou školu byl zájem zjistit zda Evropský sociální fond ESF vypsal.

Copyright © 2012-2020 Anglicke-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
anglické školky Praha 5SmartKids
Jsme soukromá školka a jesle pro děti od 18 měsíců do 7 let.

Najdete nás na dvou pobočkách

Kombinujeme poutavý učební plán s prostředím založeným na zábavě a spolupráci. Zaměřujeme se na to, abychom děti naučili jak věci opravdu chápat, ne se je jen memorovat nazpaměť. Naším cílem je, aby se Vaše dítě naučilo JAK myslet, ne CO si myslet a zároveň získalo i celoživotní lásku k učení.

Již od roku 1998 poskytují naše FasTracKids® programy v mateřských centrech a školkách po celém světě jedinečné vzdělání, které pomáhá dětem uspět v 21. století. Věříme, že existuje způsob jak učit děti jinak – zaujmout jejich pozornost tak, aby pro ně učení bylo přirozené. Zaměřujeme se na malé děti, protože rané dětství je období, které je v života člověka nejdůležitější pro rozvoj schopnosti učit se a myslet, a také pro budování emocionální a sociální inteligence. Všechny děti si zaslouží příležitost rozvíjet svůj potenciál, aby mohly v životě uspět.

V případě volné kapacity je možný zápis dětí po celý rok.
SmartKidsKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
V Hůrkách 2145/1
Praha 5 - Stodůlky

8:00 - 18 hodin (pátek 17 hodin)

SmartKids anglickou školkouFilozofie školky
Nabízíme komplexní vzdělávací program, který se aktivně přizpůsobuje potřebám rodičů a dítěte. Pro vzdělávání Vašeho dítěte využijeme osvědčený obsah našich FasTracKids programů Discoveres nebo Explorers podle věku a preferencí dítěte. Garantujeme zároveň individuální přístup a péči díky malým skupinám dětí.

U dětí rozvíjíme měkké dovednosti a cíleně je připravujeme na další vzdělávání. Snažíme se podpořit především kladný vztah k učení a rozvíjet individuální potenciál každého dítěte.
anglické školce StodůlkyProgramy
FasTrack Explorers  
Zkušenost ze školky určuje, jaký bude mít Vaše dítě přístup ke škole. Nejlepší předškolní zkušenost poskytuje dětem program FasTrack® Explorers, naše ověřená metoda, která poskytuje pevný základ pro další vzdělávání. Náš učební plán FasTrack Explorers pro děti od 2-4 let nabízí dětem interaktivní zkušenost spojenou s příležitostí spolupracovat s učiteli a ostatními dětmi.

Děti mají každý den příležitost používat techniku (např. Interaktivní tabuli), a zároveň spolupracovat s ostatními a stimulovat tak svůj kognitivní rozvoj.

FasTrack Discoverers  
Malé děti jsou přirozeně zvědavé a rády vše zkoumají, experimentují a objevují. FasTrack® Discoverers pro děti od 3-6 let nabízí poutavý předškolní vzdělávací program, který rozvíjí zvídavost vašeho předškoláčka a pomáhá mu uspět.

Návyky vedoucí k úspěchu se formují brzy, často ještě před tím, než začnou děti chodit do školy. Je důležité, aby se dítě začalo připravovat na budoucnost včas. Náš program FasTrack Discoverers má vyvážený přístup, který nabízí: rozvoj abstraktního myšlení, slovní zásoby, důraz na digitální výuku, spolupráci a tvořivou atmosféru. Součást našeho učebního plánu je zaměření na schopnost číst, která pomůže Vašemu dítěti k úspěchu ve škole i v životě. 
anglickým školkám Praha 5Režim dne
Pondělí až pátek od 8 hodin do 18 hodin (v pátek do 17 hodin). Docházku lze přizpůsobit podle potřeby, např. pouze na dopoledne. Den dítěte představuje dopolední vzdělávací blok a odpolední program, který je sestaven z výběru kroužků, např. Malý muzikant, Jógínci, Veselý kuchtík, Angličtina, Logohrátky (v ceně školného). Pravidelnou součástí dne ve školce je pobyt venku včetně venkovních aktivit. Individuální přístup zajistí malé skupiny dětí.


Denní harmonogram
Vaše dítě se opravdu nebude nudit, využijeme každou chvíli pro jeho rozvoj! S rodiči pravidelně komunikujeme o pokrocích dítěte a plánujeme společně další individuální aktivity vedoucí k rozvoji dítěte.

Předávání dětí, volná hra, rozcvička, ranní kruh 8:00 - 9:00
Dopolední svačina 9:00 - 9:30
Vzdělávací aktivity a pobyt venku 9:30 - 12:00
Oběd 12:30 – 12:45
Odpočinek 13:00 – 14:30
Odpolední svačina 14:30 – 15:00
Kroužky a volnočasové aktivity 15:00 - 15:45
Pobyt venku, vyzvedávání dětí 15:45 - 18:00
  


Pokroky ve FasTracKids
Každý měsíc pro Vás bude připraven přehled toho, co jsme ve školce zažili, co jsme se naučili, souhrn básniček, písniček a aktivit z kroužků a také fotografie. S rodiči pravidelně komunikujeme o pokrocích dítěte a plánujeme společně další individuální aktivity vedoucí k rozvoji dítěte.
anglické školkyStravování
Stravování zajišťuje společnost Mosaica catering, která nabízí kvalitní a chutnou stravu. Je možné zajistit i speciální stravu (bezlepková, dietní atd.)
Děti vedeme ke zdravým stravovacím návykům a soustředíme se také na správné stolování, hygienu a etiketu.
Samozřejmostí je celodenní pitný režim.
V rámci kroužku “Veselý kuchtík” se děti učí připravovat si jednoduché zdravé pokrmy a osvojují si běžné kuchařské činnosti, při kterých si mimo jiné zlepšují jemnou motoriku.
SmartKids anglickými školkamiNaše pobočky
SmartKids Nové Butovice/Hůrka
Najdete nás v moderně zařízených prostorech 5 minut chůze od stanic metra Nové Butovice nebo Hůrka. Parkování je možné před domem.
K dispozici jsou dětem dvě třídy vybavené interaktivní tabulí, herna, ložnice a další prostory, které využíváme v souladu s tématy, která probíráme. Například v rámci “biologie” jsme místnost proměnili v ordinaci, v tématu “věda o Zemi” jsme zase vytvořili vlastní muzeum s dinosauřími vykopávkami.

SmartKids Stodůlky
Najdete nás v nově zrekonstruovaných prostorech 3 minuty chůze od stanice metra B Stodůlky. Zaparkovat lze před objektem školky.
K dispozici je dětem velká třída se speciálně navrženými herními a vzdělávacími prvky, denní místnost pro kreativní činnost a jídelna.
anglické školky ve Stodůlkách SmartKidsNa co dbáme
Děti si u nás hrají pouze s kvalitními hračkami z nezávadných materiálů. Pro výuku používáme pouze ověřené didaktické pomůcky.
Zakládáme si na příjemném a zdravém prostředí a v období zvýšené nemocnosti dětí používáme čističku vzduchu. Všechny prostory jsou pravidelně kontrolovány a udržovány.
SmartKids v Praze 5Náš tým
Náš tým se skládá z mladých a schopných lidí, kteří mají vzdělání a prokazatelné zkušenosti v oboru pedagogiky, a také získali certifikát pro výuku FasTracKids programů. Jsou to lidé, kteří sami přemýšlejí o tom, jak se nejlépe pohybovat na pomezí výuky a hry, a mají kladný vztah k dětem. Naši učitelé musí splňovat veškeré předpoklady pro práci s dětmi, a také pravidelně absolvují odborná školení. O nejmenší děti se starají zdravotní sestry a chůvy.