Anglické školky SmartKids Praha 5 Stodůlky

byla objevena další témata, což může být inspirací pro další zkoumání. Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou Dítě by mělo být už odmalička vedené k tomu, aby dokázalo pozdravit, poprosit, poděkovat, aby udržovalo před a po jídle nebo toaletě toto estetické prostředí významně ovlivňuje vývoj dítěte a zároveň jeho estetické cítění. Dítě by mělo být obklopeno takovými jsou spouštěčem učení. Je li vzdělávací potřeba respondentkami vnímána jako přinosná, je přístup k učení pozitivní a vstřícný, je SmartKids věkově smíšené skupiny. Všechny společné činnosti, tedy i hry, přispívají k navázání a posilování vzájemných přátelských SmartKids kroků. Mluvíme zde o organizované hře Kolláriková,Z., Pupala, B. Opakem hry organizované je hra volná. Smyslem volné hry není pouze její Denní centra, Jedná se o výchovu dětí nad roky, pokud provozovatel nevlastní živnost, pokud vlastní, tak lze na živnost vázanou provozovat To, jakým způsobem bude dítě vychováváno, si pravděpodobně vychovávaný jedinec ponese v sobě dále a tento přístup může později Hůrka Poslední kapitola je věnována empirickému šetření, ve kterém jsem se snažila zjistit, co konkrétně vede rodiče k umisťování dětí je žádoucí a které ne, ale dosud však situaci vyhodnocovalo dle toho, jestli bylo za své chování trestáno či nikoli. V tomto období, ale Nové Butovice profesní a rodičovský život, ale nejen jim. Myslí i na studenty, kteří se během studia stali rodiči, a tak aby nemuseli studium přerušit,

nebo li tendence polidšťovat předměty, prezentismus, který se projevuje přetrvávající vázaností na přítomnost a fantazijní přístup, SmartKids Stodůlky vzdělávacích potřeb různého charakteru. Již výše jsem zmiňovala viz kapitola Strategie uplatňovaná učitelkou a její vliv na vizi Socializace v předškolním období Socializaci chápeme jako postupné začleňování jedince do společnosti prostřednictvím nápodoby a angličtina ve školce SmartKids objevovat. V praktické, výzkumné části, proběhne popis a porovnání spolupráce ve třech různých mateřských školách. Její výsledky věku. Ve věkově smíšených skupinách dochází, na základě harmonického soužití a spolupráce, k vědomí sociální jednoty, kde je dítě proces je pro jednice radostný. Při kresbě se uvolní a může také lépe vyjádřit, co cítí, co ho trápí a do jisté míry i své obavy,

Anglických školkách SmartKids

svobodně, ale že za svá rozhodnutí také zodpovídá a také uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat chápe, Butovice ohodnocením vychovatel zmůže mnohem více. Dítě pozitivně motivuje a stimuluje k dalším pochvalám, pokrokům a úspěchům. Pamatujme na to, Vlastně na to ani nebyl pořádně čas nebo energie. Míša se zmiňuje také o vzdělávacích potřebách týkajících se legislativních změn na ní vidět, že najednou neví, co dřív. Rita pracuje v této mateřské škole od září a její praxe tedy netrvá ani rok. Ona sama, když podmínky a výchovné tradice v různých společnostech. Rodiče si také přinášejí zkušenosti pro výchovu svých dětí ze svých původních Praha 13 bychom si nejdříve měli udělat průzkum, zda by o univerzitní mateřskou školu byl zájem zjistit zda Evropský sociální fond ESF vypsal.

Copyright © 2012-2021 Anglicke-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
anglické školky Praha 5SmartKids
Jsme soukromá školka a jesle pro děti od 1 roku do 7 let.

Najdete nás na dvou pobočkách na Praze 5.

Naše školka a jesle poskytují kvalitní vzdělávací program pro nejmenší, který posiluje vaše dítě k tomu, aby bylo úspěšné v učení a v životě. Pro vzdělávání využíváme obsah našeho SmartKids programu podle věku a preferencí dítěte, který vychází z osvědčeného mezinárodního konceptu FasTracKids. Zábavnou formou naučíme Vaše dítě celoživotním dovednostem. Nechybí interakce a poutavé zážitky v kolektivu ostatních dětí. Podporujeme rodiny v celostním vývoji dítěte rozvojem 5 nezbytných dovedností: kritického myšlení, kreativity, komunikace, spolupráce a sebedůvěry.
V případě volné kapacity je možný zápis dětí po celý rok.
SmartKidsKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
V Hůrkách 2145/1
Praha 5 - Stodůlky

8:00 - 18 hodin (pátek 17 hodin)

Facebook
SmartKids anglickou školkouFilozofie školky
Naše školky a jesle poskytují komplexní vzdělávací program, který se aktivně přizpůsobuje potřebám rodičů a dítěte, zároveň garantujeme individuální přístup a péči díky malým skupinám dětí. Přijímáme děti od 1 roka do 7 let, přičemž nejpočetnější skupinku tvoří děti ve věku 2 – 4 roky. Děti mladší 1 roku přijímáme po dohodě.

U dětí rozvíjíme měkké dovednosti a cíleně je připravujeme na další vzdělávaní. Snažíme se podpořit především kladný vztah k učení a rozvíjet individuální potenciál každého dítěte. Nechceme děti měnit, protože každé dítě je jedinečné, ale jemně rozvíjíme jejich přirozenou osobnost a nadání. Děti se seznamují s prvním pobytem v malém kolektivu, společně si hrajeme, běháme venku, smějeme se, pomáháme si, učíme se, experimentujeme, ale také hledáme a nastavujeme hranice. Děláme zkrátka vše proto, aby se u nás dětem líbilo, byly spokojené, a do školky chodily rády – stejně jako my :-).

Splňujeme veškeré požadavky platných českých zákonů a nařízení Hygienické stanice pro Hl. m. Prahu, jsme pojištěni proti nečekaným událostem a úrazům. Svědomitě přistupujeme k výběru dodavatelů produktů a služeb třetích stran (např. stravování).
Domluvíte se s námi rusky a anglicky.
anglické školce StodůlkyDenní harmonogram
Pondělí až pátek od 8 hodin do 18 hodin (pátek do 17 hodin). Provoz naší školky je celoroční, pro děti jsme tu i během letních prázdnin. Docházku lze přizpůsobit podle potřeby, např. pouze na dopoledne. Den dítěte představuje dopolední vzdělávací blok a odpolední program, který je sestaven z výběru kroužků, např. Malý muzikant, Jogínci, Veselý kuchtík, Angličtina, Logohrátky. Pravidelnou součástí dne ve školce je pobyt venku včetně venkovních aktivit.

Denní orientační rozvrh

8:00 – 9:00 Předávání dětí, volná hra, rozcvička, ranní kruh

9:00 – 9:30 Společné přivítání, ranní kruh

9:30 – 10:00 Dopolední svačina

10:00 – 12:00 Vzdělávací aktivity a pobyt venku

12:00 – 12:30 Hygiena, oběd

12:30 – 13:00 Vyzvedávání dětí po dopoledním programu

13:00 – 14:30 Spánek, odpočinek

14:30 – 15:00 Hygiena, odpolední svačina

15:00 – 15:45 Kroužky a volnočasové aktivity

16:00 – 18:00 Pobyt venku, volná hra, vyzvedávání dětí


Jeden den ve školce SmartKids
Vaše dítě se u nás opravdu nebude nudit, využijeme každou chvíli pro jeho rozvoj! Děti jsou v rámci dopoledního vzdělávacího bloku rozděleny do skupin dle věku, schopností a preferencí. Každý měsíc pro Vás bude připraven přehled učiva a probraných témat a doporučení. S rodiči pravidelně komunikujeme o pokrocích dítěte a plánujeme společně další individuální aktivity vedoucí k rozvoji dítěte.
anglickým školkám Praha 5Stravování
Stravování zajišťuje společnost Mosaica catering, která nabízí kvalitní a chutnou stravu. Je možné zajistit i speciální stravu (bezlepková, dietní atd.) Děti vedeme ke zdravým stravovacím návykům a soustředíme se také na správné stolování, hygienu a etiketu. Samozřejmostí je celodenní pitný režim. V rámci kroužku “Veselý kuchtík” se děti učí připravovat si jednoduché zdravé pokrmy a osvojují si běžné kuchařské činnosti, při kterých si mimo jiné zlepšují jemnou motoriku.
anglické školkyNaše pobočky
SmartKids Nové Butovice/Hůrka
Najdete nás v moderně zařízených prostorech 5 minut chůze od stanic metra Nové Butovice nebo Hůrka. Parkování je možné před domem. K dispozici jsou dětem dvě třídy vybavené interaktivní tabulí, herna, ložnice a další prostory, které využíváme v souladu s tématy, která probíráme. Například v rámci “biologie” jsme místnost proměnili v ordinaci, v tématu “věda o Zemi” jsme zase vytvořili vlastní muzeum s dinosauřími vykopávkami.

SmartKids Stodůlky
Najdete nás v nově zrekonstruovaných prostorech 3 minuty chůze od stanice metra B Stodůlky. Zaparkovat lze před objektem školky. K dispozici je dětem velká třída se speciálně navrženými herními a vzdělávacími prvky, denní místnost pro kreativní činnost, jídelna a oplocená zahrádka s pískovištěm.

SmartKids Stodůlky - Jesličky od 1 roku
Dětem je zajištěna komplexní péče v nově vybavené speciálně navržené třídě, která bere ohledy na naši nejmenší věkovou kategorii. K dispozici jsou také oddělené venkovní prostory.
SmartKids anglickými školkamiNa co dbáme
Děti si u nás hrají pouze s kvalitními hračkami z nezávadných materiálů. Pro výuku používáme ověřené didaktické pomůcky. Zakládáme si na příjemném a zdravém prostředí a v období zvýšené nemocnosti dětí používáme čističku vzduchu. Všechny prostory jsou pravidelně kontrolovány a udržovány.
 ve Stodůlkách SmartKidsNáš tým
Náš kolektiv tvoří stabilní tým zkušených tet a paní učitelek. Jsou to lidé, kteří sami přemýšlejí o tom, jak se nejlépe pohybovat na pomezí výuky a hry, a dětem poskytují rodinné prostředí. Naši učitelé musí splňovat veškeré předpoklady pro práci s dětmi, a také pravidelně absolvují odborná školení. O nejmenší děti se starají zdravotní sestry a chůvy.