Copyright © 2012-2024 Anglicke-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
anglické školky Praha 4Montessori Children´s House
Jsme anglická školka rodinného typu fungující již od roku 2013. Najdete nás v Praze 4-Hodkovičkách v krásném a klidném prostředí ve vile se zahradou a hřištěm u lesa. Nabízíme zdravé a bezpečné prostředí pro děti od 2,5 do 7 let.

Vycházíme z principů metody Dr. Marie Montessori, která podporuje přirozenou zvídavost dítěte a pomáhá mu rozvíjet jeho potenciál v duchu myšlenky: “Pomoz mi, abych to dokázal sám”.

Máme pro děti připravené prostředí, které je vede k samostatnosti, sebeobsluze, trpělivosti a kreativitě, ale zároveň klade důraz na bezpečnost a ohleduplnost. Také rozvíjí soustředění, řád, pořádek, koordinaci pohybu, jemnou a hrubou motoriku. Naše třída je rozdělena do 5 koutků se specifickými oblastmi – Praktický život, Smyslová výchova, Jazyk, Matematika a Poznáváme svět. V každé oblasti jsou Montessori materiály, které jsou doplněny i o další vytvořené pomůcky. Veškerá výuka je vedena v anglickém jazyce.

Pro zpestření našeho programu chodíme s dětmi moc rádi na výlety a také jim nabízíme různé druhy kroužků. Například kroužek tancování, hudební, výtvarný a nejoblíbenějším stále zůstává vaření a pečení.

Hlavním cílem našich pedagogů-průvodců s montessori vzděláním a perfektní angličtinou je poskytnout dětem vzdělávání v atmosféře lásky a vzájemného respektu.


We are the English Montessori preschool founded in 2013. You can find us in a family house with a beautiful garden and playground near the forest. We welcome children from 2,5 to 7 years old. We guide children through the Dr. Maria Montessori method.


You can get more information on our website HERE
Montessori Children´s HouseKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Nad Údolím 338/62
Praha 4 - Hodkovičky

Facebook
Instagram
Montessori Children´s House anglickou školkouNÁŠ PŘÍSTUP
Naše školka byla založena, aby nabídla dětem prostředí, které je bude motivovat, přirozeně rozvíjet a objevovat své okolí a sebe sama. Tento koncept je založen na dětských potřebách učit se, objevovat, zkoumat a komunikovat. Naším cílem je stimulovat děti k samostatnosti, sebedůvěře, vzájemnému respektu a lásce.
anglických školkách HodkovičkyPÉČE A DŮVĚRA
Třída je pečlivě připravena vyškolenými průvodci k tomu, aby zajistila potřeby dětí všech věkových skupin v rámci naší třídy. Prostředí je připraveno tak, aby zohledňovalo senzitivní fáze každého dítěte. V rámci pracovních bloků se specializovanými materiály si děti mohou ve třídě vybrat samy, čemu se budou věnovat.

Tato svoboda výběru umožňuje každému dítěti pracovat vlastním tempem a přirozeně rozvíjet jeho psychické, emoční, sociální a intelektuální schopnosti. Usilujeme o to, aby se vytvořil osobní a důvěryhodný vztah mezi dětmi, rodiči a školkou.
angličtina ve školce Praha 4MONTESSORI PROSTŘEDÍ
Praktický život podporuje aktivity poznávání, péče o sebe a o prostředí, zdvořilostní cvičení a koordinaci pohybu.

Smyslová výchova umožňuje dítěti uspořádat, zařadit a popsat smyslové vjemy vzhledem k délce, šířce, teplotě, objemu, barvě apod.

Jazyk se děti u nás učí v angličtině. Podle toho máme přizpůsobený materiál tak, aby děti rozvíjely anglický jazyk kreativně, smyslově a hravě. Děti se nejdříve učí mluvit, poté psát a nakonec číst.

Matematika pomocí pohybů s předměty umožní dítěti pochopit koncept čísel, symbolů, posloupnosti a matematických operací.

Poznáváme svět je oblast, kde dítě odhaluje základy zeměpisu, dějepisu, společenských věd, hudby, umění a pohybové výchovy.
anglické školkyDOCHÁZKA A DENNÍ PROGRAM
Nabízíme různé typy docházky tak, abychom vyšli vstříc požadavkům a potřebám rodičů a dětí. Snažíme se o individuální přístup a umíme “ušít program na míru”.

Jak vypadá náš běžný den se dozvíte ZDE
Montessori Children´s House anglickými školkamiFotogalerie