Copyright © 2012-2024 Anglicke-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
anglické školky Praha 6OrangeryPark
V dětském skupině OrangeryPark- Stromáček se v harmonii snoubí rodinná atmosféra s potřeby kvalitního předškolního vzdělávání s přihlédnutím na komplexní
rozvoj dítěte. ORANGERYPARK je již druhou školkou konceptu Orangery (první školka v Dolních Počernicích, která se několik let raduje nejen z oblíbenosti rodičů, ale především jejich dětí.

Na stejné adrese se nachází i naše jesličky- Stromáček jesličky pro děti od 1 roku do 2 let (https://www.stromacek-jeslicky.cz/) Vzdělávání v naší školce vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Věnujeme se dětem ve věku od 18 měsíců. Dětem a rodičům nabízíme individuální péči, která je zajištěna mimo jiné také nízkým počtem dětí ve třídě. Jazykově se děti rozvíjí v přirozeném dvojjazyčném prostředí. V anglických třídách je přítomen rodilý mluvčí, který zprostředkovává dětem zkušenosti přirozeného cizojazyčného prostředí. Děti si velmi rychle zvykají na každodenní slova a fráze, během pár měsíců začínají rodilému učiteli rozumět a později s ním i komunikují. Tímto přístupem  dáváme dítěti nezastupitelný vklad do života, kdy si osvojí pozitivní

vztah k cizímu jazyku, na kterém mohou nadále stavět.
OrangeryPark anglickou školkouDále nabízíme:
•individuální adaptační program dle potřeb dítěte
•celoroční provoz
•úzká spolupráce s rodiči
•společné akce pro rodiče s dětmi v rámci dětského klubu
•častý pobyt dětí venku za každého počasí-krásné prostředí u parku Stromovka
•nadstandardní aktivity - kroužky
•pravidelné kulturní akce (divadla, muzea, výlety)
•Malý počet dětí ve třídách- 6 dětí na den ve třídě Opiček a Lvíčat. 8 dětí na den ve
třídě Slůňat
•Anglicky mluvící učitelé
•Solná jeskyně 2x do měsíce
•Organizace akcí pro děti a rodiče, koloběžkiáda, adventní dílna, besídky,
maškarní...
•Pravidelné konzultace s učitelkou a ředitelkou
•Individuální přístup ke všem dětem
•Návštěva tělocvičny Sokol 1x týdně
•Návštěva bazénu pro děti od 3 let 1x týdně
•Muzikoterapie a canisterapie
anglická školka BubenečNAŠE TŘÍDY:
Třída Opiček
Jsme česká třída s 6 dětmi. Mohou k nám chodit děti od 18 měsíců do 2,5 let.  Větší část dopoledne trávíme v královské oboře  Stromovka. Baví nás práce s montessori prvky . Odpoledne máme vždy jeden z kroužků,které naleznete na našich stránkách. S dětmi se zaměřujeme na zpívání,cvičení,malování i na hravé úkoly.

CO DĚTI ČEKÁ VE TŘÍDĚ OPIČEK?
2x do měsíce návštěva solné jeskyně 

Třída Lvíčat
Jsme třída  6 dětmi ve věku od 2 - 3 let.  Větší část dopoledne trávíme v královské oboře  Stromovka, kde využíváme velkého množství dětských hřišť a rozlehlých prostor pro pohyb dětí.

Ve třídě panuje přátelská atmosféra, vedeme děti ke vzájemnému respektu a dodržování dohodnutých pravidel (spolupracujeme, uklízíme po sobě, pozdravíme,
poděkujeme). To vše se nám už daří. S dětmi je ve třídě česká učitelka a rodilý mluvčí.

CO DĚTI ČEKÁ VE TŘÍDĚ LVÍČAT?
1x týdně cvičení v tělocvičně Sokol na Hradčanské
2x do měsíce návštěva solné jeskyně
Lektorka angličtiny s třídní učitelkou 
Sportovně vybavená třída

Třída Slůňat
Třída je zaměřena především na angličtinu a sport. S dětmi je ve třídě česká učitelka a rodilý mluvčí.
Jsme třída heterogenní s 8 dětmi ve věku od 3 - 6 let.  Větší část dopoledne trávíme v královské oboře  Stromovka, kde využíváme velkého množství dětských hřišť a rozlehlých prostor pro pohyb dětí. Třída Slůňat bude od září 2024 pod MŠMT. Vaše děti tu můžou zůstat do předškolního věku a splní předškolní povinnou docházku.

CO DĚTI ČEKÁ VE TŘÍDĚ SLŮŇAT?
1x týdně cvičení v tělocvičně Sokol na Hradčanské
1x  týdně plavání v bazénu pod vedením lektorů
2x do měsíce návštěva solné jeskyně
Rodilý mluvčí angličtiny  s třídní učitelkou 
Sportovně vybavená třída
anglickými školkami Praha 6PROGRAM DNE
Třída Opiček a Lvíčat
7:30 –  8:30 příchod dětí do školky, ranní hry, individuální činnosti
9:00 –  9:30 ranní kruh – vítání se s dětmi, ranní cvičení, povídání k danému tématu,
motivace k hlavní činnosti
9:30 – 10:00 svačinka
10:00 – 11:30 pobyt venku – hry v parku, vycházky po okolí
11:30-  12:00 oběd 
12:00– 14:00 odpočinkové činnosti – spaní, klidové činnosti
14:00 – 14:30 hygiena, odpolední svačinka
14:30 – 15:00 odpolední kroužky
15:30 – 17:00 odpolední procházka, hry na přání dětí – námětové, konstruktivní,
společenské, výtvarné činnosti

Třída Slůňat
7:30 –  8:30 příchod dětí do školky, ranní hry, individuální činnosti
9:00 –  10:00 ranní kruh – vítání se s dětmi, ranní cvičení, povídání k danému tématu,
motivace k hlavní činnosti
10:00 – 10:30 svačinka
10:30 – 12:00 pobyt venku – hry v parku, vycházky po okolí
12:15-  12:45 oběd 
12:45– 14:15 odpočinkové činnosti – spaní, klidové činnosti
14:15 – 14:30 hygiena, volná hra
14:30 – 15:00 odpolední svačina
15:00 – 15:30 odpolední kroužky
15:30 – 17:00 odpolední procházka, hry na přání dětí – námětové, konstruktivní,
společenské, výtvarné činnosti
anglické školkyODPOLEDNÍ KROUŽKY OD 15:00-15:30
PO:  Výtvarný kroužek -Výtvarný kroužek je zaměřený na svobodné projevení dětí při
malbě, která vychází z jejich představivosti.
Děti se můžou setkat s volnou hodinou malování i řízenou činností s daným
tématem.
Témata volí učitelka např. podle ročního období.
Dítě se naučí základy malování a seznámí se s různými technikami.
ÚT:  Hudební kroužek - Využíváme všechny oblasti hudby, které podchytí přirozený a
aktivní zájem dětí
ST:  Logické a Montessori hry -Děti se seznámí s Montessori hračkami a nauči se je
sami používat a rozumět jim
ČT:  Pohybový kroužek - Společně s dětmi budeme budovat lásku k pohybu a cvičení.
V pohybovém kroužky si děti užijí hodně her a zábavy
PÁ:  Keramická dílna -Učitelka seznámi děti s hlínou a pomůže jim rozvíjet tvořivou
představivost. U tvoření s hlínou si děti procvičují a prohlubují budoucí
grafomotorické kompetence