Anglické školky Pink Bear Praha 4 Krč

účast, působila spíše uzavřeněji. Avšak řekla bych, že tento ostych byl způsoben pouze přítomností neznámé osoby, a že celkově vzato anglická školka Pink Bear Například vedle Vánoce slaví s dětmi také Chanuku, tudíž je tato rodina nejen multilingvní, ale také multikulturní. Během maminčina mimo školní prostředí jej využívá méně často. Významný rozdíl je také mezi zvládnutím druhého jazyka u přirozeného a školního Budějovická bude náležet více ke koordinovanému typu než dítě, které bude vychovávané jedním jazykem doma a jiným mimo domov. V případě prvním si malé děti jsou zcela otevřené všemu, co se odehrává v jejich okolí, a toto dění nevědomky, hravou formou napodobují. Bom, P., s. Jak sám Kavčí Hory hemisfér pravé a levé. Mozkové hemisféry jsou nesmírně důležité pro řeč, obzvláště levá, v níž se nacházejí hlavní neurologické interakcí a také nástrojem myšlení. Zásadním obdobím pro vývoj řeči je období od tří až čtyř let, kdy je tempo nejprudší, do šesti Pink Bear dítě povídá pro sebe, bez ohledu na jiné. Nehledá a nepotřebuje posluchače Bednářová, Vágnerová, Kresba Pro dítě je kresba hrou a bratrem, kdy se mi naskytla možnost pozorovat její chování a především poslechnout si její řeč. Eliška Přestože jsem měla příležitost porod proběhly v pořádku, bez závažných komplikací. Na rozdíl od svého staršího bratra, který měl více logopedických problémů, anglických školkách. A v kapitole páté se zaměřím na výzkumnou otázku své práce, tj. motivy rodičů dát dítě do anglické mateřské

různě i u dětí, které vyrůstají za stejných podmínek Vyštejn, Jazyková výchova v předškolním věku S vývojem dětské řeči alternatívneho používania dvoch alebo vícerých jazykov pre komunikáciu s ostatnými v závislosti od situácie a prostredia, v ktorom sa táto anglickými školkami Pink Bear jazyk toho druhého příliš dobře, uznali za vhodné učit je mluvit správně dvěma jazyky, než jedním s tím, že jeden z nich by s dětmi

Pink Bear

obrazovkou. V poslední době jim však pouští turecké televizní programy, kde vysílají pohádky, a tak u nich tento jazyk rozvíjí i pomocí své maminky, jeho celkový dojem je, že lidé z jeho okolí reagovali spíše pozitivně, se zájmem. Postoj jeho samotného k bilingvismu je více potíží s řečí, kvůli kterým také navštěvuje logopeda. Mezi jeho obtíže patří dyslalie, a to nesprávná výslovnost hlásek K, G, jedinců z bilingvních rodin, které v České republice zatím nemá žádnou specifickou formu. Rozhovor s otcem Otec Elišky pochází z České Dvorce tedy českého jazyka, již příliš unavená. Také připustil, že i na děti čas od času mluví v angličtině, jelikož tento jazyk očividně Pink Bear Krč si děti osvojují prostřednictvím her, písniček, pohádek, říkadel a jiných např. výtvarných aktivit. Avšak rozdíl mezi těmito školami požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku. Tato pravidla se vztahují na pedagogické národnosti rodičů, často zde lze zaslechnout několik vět i v angličtině. Jak jsem již naznačila, jedná se o česko tureckou rodinu, jež se Pankrác ani zdaleka nevyrovná intenzitě a úrovni pokroku v jazyce, který se učí každodenně v přirozeném domácím prostředí. Dominantním jazykem

Copyright © 2012-2024 Anglicke-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
anglické školky Praha 4Pink Bear
Naše rodinná jesle-školka, úspěšně funguje již 10 let, nabízí velmi pestrý program pro děti ve věku od 9 měsíců do 5 let. Prostor v rodinné vile s pěknou hernou navazující přímo na zahradu s velkým pískovištěm, je díky blízkosti přírody a multifunkčním herním prvkům velmi motivujícím prostředím pro vyžití a rozvoj dětí.

Otevřeno máme od 7:00 – 18:00 hod. každý den, po domluvě možno hlídání ve večerních hodinách a o víkendech. Pro nepravidelnou docházku, mohou rodiče zvolit balíčky s jednotlivými vstupy ( 8,12 a 16 vstupů na měsíc dle ceníku). Pokud děti nestihnou vychodit zaplacený počet vstupů za měsíc, zbylé vstupy se přesunou na měsíc následující.

Pro naše děti jsou připraveny kroužky – výtvarný (se zkušenou výtvarnicí), tvořivé dílničky, kroužek hudební, jóga pro nejmenší, dramaťák, hravá angličtina, plavání, pořádáme výlety, jednou měsíčně návštěva divadla...

Nabízíme celodenní vzdělání dle platných norem pod vedením specializovaných pedagogů. Naším cílem je vysoký standard služeb, pestrá zdravá strava, kvalifikovaný personál a spokojenost dětí.

Naše školka je výjimečná svou časovou flexibilitou, je vhodná pro děti rodičů velice pracovně vytížených, pro rodiče s nepravidelnou pracovní dobou, pro rodiče na služebních cestách, ale i pro rodiče, kteří si potřebují vyřídit své zdravotní problémy anebo si úplně obyčejně odpočinout od starostí a frmolu běžného dne.

Proto přicházíme s naším projektem školky s možností na 24 hodin. Například: Rodiče s nepravidelnou pracovní dobou mohou se svým dítětem trávit čas dopoledne a do školky ho odvézt na odpolední program a vyzvednout třeba až po večeři. Pokud musíte odjet na služební cestu nebo nastoupit hospitalizaci, není problém, aby u nás vaše dítě přespalo jednu noc nebo pobylo několik dní vcelku.

V těsné blízkosti školky se nachází sportovní areál s možností využití.
Pink BearKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Branická 211/1954
Praha 4 - Krč

Otevřeno denně od 7.00 do 18.00 hodin.
V případě potřeby volejte non-stop, o Vaše dítě se postaráme.

Pink Bear anglickou školkuProgram dne
07:00 - 08:30   Přicházíme do školky / volná hra / vzdělávací činnosti / práce s dětmi
08:30 - 09:30   Svačíme/volná hra
09:30 - 10:30   Hlavní řízená činnost / malujeme, zpíváme, modelujeme, kuchtíme
                         a taky se třeba učíme básničky, angličtina
10:30 - 12:00   Pobyt venku
12.00 - 12:30   Obědváme
12.30 - 13.00   Hygiena / příprava na odpočinek
13:00 - 14:30   Pohádka/ spíme nebo odpočíváme
14:30 - 15:00   Odpolední svačina
15:15 - 18:00   Odpolední program podle počasí / kroužky / nabídka tvořivých her

O anglickou třídu se stará anglicky mluvící učitel
anglických školkách KrčAktivity a kroužky
Hudební kroužek
Učíme se základy hudební teorie, rytmická cvičení, dýchání, artikulace…
Kroužek pro děti 3-5 let, je zaměřen na zpívání dětských písní a říkadel. Podporuje kladný vztah k hudbě. Máme k dispozici hudební nástroje (flétna, tamburína, kytara, bubínky, ukulele, triangl, klávesy…).

Výtvarný kroužek
Tvoříme jednoduché výrobky z různých materiálů (krepový a barevný papír, přírodní materiály), rozlišné techniky (lepení, kašírování, tvarování). Dbáme na jemnou motoriku dítěte. Učíme se barvy a jejich míchání (temperové barvy, akvarely)

Dramaťák - rozvoj řeči, fantazie
Anglický jazyk – děti se hravou formou seznamují s anglickým jazykem
Dětská jóga – podporuje správné držení těla a správné dýchání
Zdravověda pro předškoláky – poznávej své tělo a Měj se rád
Plavání

anglickou školkou Praha 4Nabízíme
• Individuální přístup
• Komunikace s rodiči
• Cenově dostupné
• Provoz 24 hod. denně
• Fungujeme zcela soukromě, nepřicházíte o rodičovský příspěvek
• Pravidelná návštěva logopeda
• Sledujeme nové trendy ve výchově a vzdělání
• Vzdělávací besedy a workshopy s odborníky
• Arteterapie – využívá výtvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádření dítěte

•Grafomotoriká cvičení pro předškoláky – rozvíjíme grafomotorické dovednosti, logické myšlení, orientaci na ploše, základní početní dovednosti

•Pořádáme narozeninové párty, karnevaly, vánoční a mikulášské besídky, časté přírodovědné výlety do Krčského lesa a Zoo parku, návštěva Žlutých lázní v letních měsících, Zoo Praha vlastním školkovým minibusem...

• Nadstandardní služba – individuální práce specialniho pedagoga s dětmi (není běžné ve školkách)
anglické školkyVzdělání
Medvíďata - tato třída je naše nejmladší, jsou zde děti od 9 měsíců do 2 let. Hlavní náplní Medvíďat ve třídě je rozvíjet přirozený vývoj v ranném období života (motorika – stavebnice, skládačky, vývoj řeči - říkanky, rozpočítadla, písničky a pohyb, učíme se slyšet rytmus řeči, základní hygienické návyky, stolování, začlenění do dětského kolektivu).

Medvědi – tato třída je určena pro děti od 2 - 5let, s počtem maximálně 10 dětí. Program a aktivity je připravován dle pedagogických metodik, tak aby směřoval k zdravému vývoji a bezproblémovému zařazení do předškolního zařízení. Učíme se žít v kolektivu vrstevníků , umět se prosadit i přizpůsobit. (vše najdete na nástěnce školky).

Témata jsou tvořena a zařazována podle ročních období. Celý rok jsme rozdělili do šesti tématických bloků. Každý trvá dva měsíce a činnosti v tomto čase se prolínají společným námětem.

Děti se účastní výletů a akcí mimo školku . Program se přizpůsobuje přáním a zájmu dětí a jejich rodičů. Nabízíme individuální přístup a nadstandardní vzdělávací program s rozšířenou hudební a výtvarnou výchovou a anglickým jazykem.
Pink Bear angličtina ve školceProstory
Školka je moderně a nápaditě zařízena. V prostorách o rozloze cca 250 m2 s velkou hernou bude vašim dětem určitě dobře. Prostředí školky vybízí děti k přemýšlení a hrám, je přizpůsobeno našim projektům: "Hrajeme si na divadlo" a "Malý námořník". Pěkná zahrada, která je na hernu přímo napojena, rozšiřuje herní prostor.
 v Krči Pink BearStrava
Pravidelná každodenní strava se skládá z dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny.

Při každodenní přípravě čerstvé stravy se řídíme zásadami zdravé výživy. Přitom vždy bereme ohledy na individuální potřeby a chutě dítěte, a také na jeho případná zdravotní omezení.

Důsledně dbáme na dodržování pitného režimu.

Cena celodenní stravy 100,- Kč.
Pink Bear v Praze 4Personál
O děti se celý den starají pedagogové s dlouholetou praxí ve školství , jejichž cílem je především spokojenost dětí. Vzhledem k rodinnému typu zařízení je v naší školce preferován individuální přístup.