Anglické školky BASIS Beginners Prague Praha 6 Břevnov

vztahující se k jejímu rozhodování. Mezi stěžejní povinnosti ředitelky mateřské školy, které upravuje zákon, patří následující objevovat. V praktické, výzkumné části, proběhne popis a porovnání spolupráce ve třech různých mateřských školách. Její výsledky se na danou problematiku. Nabídnout odbornou pomoc při řešení problémů při výchově dítěte. Zapůjčit odbornou literaturu pojednávající Dlabačov rodině, přírodě, okolí a k životnímu prostředí vůbec. Umožňuje svobodnou volbu a výběr témat dle přání dětí, respektuje jejich anglická školka BASIS Beginners Prague pro jednání jménem mateřské školy v externích vztazích je stanoven v pracovních náplních pracovníků. Zařazování a oceňování Střešovičky uplatnění na trhu práce. Vzdělání je také považováno za jeden z nejdůležitějších faktorů ekonomického růstu a slouží k zvyšování BASIS Beginners Prague iniciativy. Většina učitelek považuje čas, který děti věnují hrám, za ztracený a mají tendenci zasahovat do her a využívat je ke svým výchovu svého dítěte, kdy z něj chtějí vychovat naprosto dokonalého jedince a nepřipouští si, že by snad mohlo mít nějaký nedostatek. Průcha, J. Systémy preprimárního vzdělávání mají v jednotlivých zemích velké, někdy až zcela kontrastní odlišnosti. V souvislosti s se mi možná i hodila. Už jsem se i dívala do Učitelek, ale neotevírají to. Beátě do její snahy uspokojit své vzdělávací potřeby výmluvy, protože si z nějakého důvodu nepřejí, aby se jejich děti účastnily některých aktivit pořádaných mateřskou školou Přišla

prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti. Cíl, metoda, realizace a účastníci výzkumu Cíl BASIS Beginners Prague Břevnov většinou v předškolních zařízeních, zájmových kroužcích, spadají do kategorie didaktických her. Dají se charakterizovat tak, že mají

Anglické školce BASIS Beginners Prague

aktivit také vědoma a proto se vzdala možnosti účastnit se jich ve prospěch ostatních Za rok už definitivně půjdu do důchodu, takže už na BASIS Beginners Prague rozvíjení jejich schopností, dovedností a poznatků Koťátková, S. Kromě rozvoje dovedností, vědomostí a návyků je kladen velký důraz na nejen, že ji potřebuje, ale je jí ovlivňován a díky ní se vyvíjí a formuje. Tomuto procesu se říká socializace. Využívá péče dítě se stávají pravými rodiči ti, co ne že dítě kojili a působili mu příjemnosti, ale ti, co mu dovedli poskytovat pocit jistoty a Pohořelec zúčastněné, se zmiňovala jen Vanda Přinesou z těch inspiračních dílniček nějaké nápady, tak si to ukážem a už se přímo domlouváme, Na Bateriích předškolního vzdělávání. Rámcový vzdělávací program je pro oblast předškolního vzdělávání navržen dostatečně volně a otevřeně českého dítěte, které se seznamuje s cizím jazykem nebo z pohledu dítěte z bilingvní rodiny Marxtová M. in Mertin,V. Gillernová, I. podobu, která je uvedena v příloze č. Druhá metoda ke zjišťování údajů k mému výzkumu, byl strukturovaný rozhovor se zástupkyní určitým způsobem přetvořit a zpracovat, a rodiče, kteří byli považováni za pouhé konzumenty služeb mateřské školy, je dnešní pohled sociální, ale také základní poznatky o životě kolem sebe a kde přichází do kontaktu s podněty, které vytváří základ pro pokračující.

Copyright © 2012-2024 Anglicke-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
anglické školky Praha 6BASIS Beginners Prague
BASIS Beginners Prague je mezinárodní školka s neustále se rozvíjejícím akademickým programem pro děti od 2 do 6 let. Jejím posláním je pomoci předškolákům dosahovat vynikajících výsledků a zajistit jejich přípravu pro základní stupeň. Děláme vše pro to, aby si děti učení zamilovaly a uvědomily si, jak mohou znalosti a dovednosti, které v nich pěstujeme, uplatňovat.

BASIS Beginners Prague je součástí sítě BASIS Curriculum Schools, která svou úrovní vzdělávání dosahuje nejvyššího mezinárodního standardu, a to nejen u žáků předškolního a základního stupně vzdělávání, ale i u studentů středních škol. Naše síť inspiruje žáky a studenty už dvacet let – první školu jsme otevřeli ve Spojených státech v roce 1998.

BASIS Beginners Prague není pouze samostatným programem, ale exkluzivním vstupem do zcela nové školní komunity a prvním krokem na cestě ke studiu na BASIS International School Prague. Tato naše první evropská pobočka zahájí výuku v roce 2021 a nabídne předškolní, základní a středoškolské vzdělávání na nejvyšší úrovni. Její komplexní učební program je zcela kompatibilní se vzdělávacím modelem ve Spojených státech.
BASIS Beginners PragueKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Nad Tejnkou 391/10
Praha 6 - Břevnov

Facebook
BASIS Beginners Prague anglickou školkouProgram
CÍLE PROGRAMU RANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Připravujeme děti emocionálně, sociálně i intelektuálně na další vzdělávání. Uvědomujeme si, že dostatečná příprava na základní školu i následující vzdělávání vyžaduje podporující, kreativní a obsahově i myšlenkově bohaté učební prostředí. Poskytujeme proto žákům příležitost ke zkoumání rozmanité škály podnětů, které jim umožňují objevovat sami sebe, ostatní i okolní prostředí. Hlavním cílem našeho programu je, aby se učení v našich třídách stalo radostným zážitkem i odměnou a aby se děti každý den vracely domů hrdé na svoje výkony.

Podrobnější informace o obsahu a struktuře raného vzdělávání v BASIS rádi poskytneme všem rodičům.
anglických školek BřevnovBASIS Beginners Prague
Hlavním jazykem v BASIS Beginners Prague je angličtina. Bez ohledu na národnost přijímáme nejen žáky, jejichž mateřštinou je čeština či angličtina, ale i žáky s jiným mateřským jazykem.

Metoda používaná při výuce v BASIS Beginners Prague a později v BASIS International School Prague je označována jako Full English Immersion. To znamená, že kompletní program je pouze v anglickem jazyce. Tento postup je úspěšně implementován ve všech mezinárodních školách BASIS. Později, ve věku 5 až 6 let, si žáci mohou přidávat další jazyky: český, německý, francouzský, čínský nebo španělský. V prvních letech výuky v České republice může být tato volba omezena podle preferencí většiny žáků a rodičů. Studenti, kteří chtějí vysvědčení uznávané českou vládou a úřady, si český jazyk budou muset přidat povinně.

Protože cílem je dosáhnout Full English Immersion a učební plán je založen na americkém modelu, zaměřujeme se nejen na anglický jazyk, ale i na anglickou a americkou literaturu, historii a kulturu. Zároveň však využíváme i toho, že naše školka sídlí v Praze a že naši žáci mohou profitovat z českého prostředí, bohatého na vlastní historii a kulturu.

Učitelé i administrativní pracovníci BASIS Beginners Prague hovoří plynule anglicky i česky. Učitelé specialisté, odborníci ve svém oboru, jsou rodilými anglickými mluvčími bez znalosti češtiny.
anglické školce Praha 6Kurikulum v BASIS Beginners Prague
Pedagogové v naší školce věří, že podpora lásky dítěte k učení vede k jeho úspěchům jak v budoucím akademickém, tak i reálném životě. Kurikulum BASIS je pro náš program (Early Education Program) navrženo tak, aby využilo zvídavosti, energie a schopností dětí a přivedlo je na další vědomostní úroveň.

Program je vhodný pro vývoj dětí a využívá osvědčených postupů. Domníváme se, že program musí být odborně veden vzdělanými, pečlivými, kreativními a nadšenými učiteli. Naši pedagogové vytvářejí učební prostředí, ve kterém už samotný příchod do školy je radostným zážitkem a představivost každého jednotlivce je respektována a podporována.

Každý den programu je naplněn obsahově bohatým kurikulem. Program školky se skládá ze dvou částí: Discovery Blocks of Learning (sekce poznávání) a Foundations of Learning (základy učení).
anglické školkyNáš Tým
UČITELÉ BASIS BEGINNERS PRAGUE
Všechny naše třídy jsou odborně vedeny. Jak pedagog předškolního věku (tzv. Early Education Teacher), tak i učitel specialista v oboru (tzv. Early Education Specialist) vytvářejí pro naše žáky živé, intelektuální a vysoce interaktivní prostředí. Výuka je navíc obohacena návštěvami expertů z různých dalších oborů, které doplňují základní probranou látku a demonstrují použití v praxi.

Všichni naši pedagogové mají zkušenosti s výukou dětí ve věku od 2 do 6 let a každý z nich dosáhl minimálně bakalářského vzdělání. Rovnoměrně se zaměřují na sociální, emoční, fyzický a intelektuální vývoj svých žáků.

Cílem našich učitelů je plně podporovat a inspirovat každé dítě prostřednictvím tematického a obsahově bohatého kurikula BASIS, které mu pomůže dosáhnout nejvyšší možné úrovně vzdělání. Pedagogové vytvářejí unikátní prostředí plné poznatků, které učí děti radovat se z jejich získávání a které jim zvyšuje sebevědomí.

Naši učitelé pravidelně komunikují s rodinami o pokrocích ve znalostech i vývoji dětí.
BASIS Beginners Prague anglickou školkuNaše budova
Zázemí je pro naši práci důležité. Žáci v našem programu mají přístup na venkovní zahradu, do vnitřních heren a specialních prostor určených pro výuku. V tuto chvíli budova prochází rekonstrukcí, ale naši pracovníci jsou zájemcům plně k dispozici. Pro bližší informace nás, prosím, kontaktujte.

Budova školky se nachází v klidné rezidenční čtvrti Prahy 6 v Břevnově. Je prostorná, světlá a má čtyři podlaží. Pro naše žáky budujeme nejmodernější, přátelské a bezpečné místo. Objekt samozřejmě splňuje všechny bezpečnostní a hygienické předpisy i požadavky. Kromě několika herních místností budou mít žáci k dispozici velkou jídelnu s vlastní kuchyní a dostatečný počet toalet i umyvadel. V blízkosti areálu je veřejný park Ladronka, který nabízí našim žákům další venkovní vyžití.

Věříme, že naše školka bude příjemným místem setkávání nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče a učitele. Těšíme se na vznik a rozvoj naší lokální BASIS Curriculum Schools komunity.