Copyright © 2012-2024 Anglicke-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
anglické školky Praha 5SmartKids Stodůlky
Jsme soukromá školka a jesle pro děti od 1 roku do 7 let.
Naši pobočku naleznete v blízkosti stanice metra Stodůlky.


Naše školky a jesle poskytují kvalitní vzdělávací program pro nejmenší, který
posiluje vaše dítě k tomu, aby bylo úspěšné v učení a v životě. Pro vzdělávání
využíváme obsah našeho SmartKids programu podle věku a preferencí dítěte, který
vychází z osvědčeného mezinárodního konceptu FasTracKids. Zábavnou formou
naučíme Vaše dítě celoživotním dovednostem.
Nechybí interakce a poutavé zážitky
v kolektivu ostatních dětí. Podporujeme rodiny v celostním vývoji dítěte rozvojem 5
nezbytných dovedností: kritického myšlení, kreativity, komunikace, spolupráce a
sebedůvěry.

V případě volné kapacity je možný zápis dětí po celý rok.
SmartKids StodůlkyKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Šostakovičovo nám. 1515/5
Praha 5 - Stodůlky

8:00 - 18 hodin (pátek 17 hodin)

Facebook
SmartKids Stodůlky anglickou školkouFilozofie školky
Naše školky a jesle poskytují komplexní vzdělávací program, který se aktivně přizpůsobuje
potřebám rodičů a dítěte, zároveň garantujeme individuální přístup a péči díky malým skupinám dětí. Přijímáme děti od 1 roku do 7 let, přičemž nejpočetnější skupinku tvoří děti ve věku 2 – 4 roky. Děti mladší 1 roku přijímáme po dohodě.

U dětí rozvíjíme měkké dovednosti a cíleně je připravujeme na další vzdělávaní. Snažíme se
podpořit především kladný vztah k učení a rozvíjet individuální potenciál každého dítěte.
Nechceme děti měnit, protože každé dítě je jedinečné, ale jemně rozvíjíme jejich přirozenou
osobnost a nadání. Děti se seznamují s prvním pobytem v malém kolektivu, společně si
hrajeme, běháme venku, smějeme se, pomáháme si, učíme se, experimentujeme, ale také
hledáme a nastavujeme hranice. Děláme zkrátka vše proto, aby se u nás dětem líbilo, byly
spokojené, a do školky chodily rády – stejně jako my :-).

Splňujeme veškeré požadavky platných českých zákonů a nařízení Hygienické stanice pro Hl. m.
Prahu, jsme pojištěni proti nečekaným událostem a úrazům. Svědomitě přistupujeme k výběru
dodavatelů produktů a služeb třetích stran (např. stravování).
Domluvíte se s námi rusky a anglicky.
anglické školce StodůlkyDenní harmonogram
Pondělí až pátek od 8 hodin do 18 hodin (pátek do 17 hodin). Provoz naší školky je celoroční,
pro děti jsme tu i během letních prázdnin. Docházku lze přizpůsobit podle potřeby, např. pouze
na dopoledne. Den dítěte představuje dopolední vzdělávací blok a odpolední program, který je
sestaven z výběru kroužků, např. Malý muzikant, Jogínci, Veselý kuchtík, Angličtina, Logohrátky.
Pravidelnou součástí dne ve školce je pobyt venku včetně venkovních aktivit.

Denní orientační rozvrh

8:00 – 9:00 Předávání dětí, volná hra, rozcvička, ranní kruh

9:00 – 9:30 Společné přivítání, ranní kruh

9:30 – 10:00 Dopolední svačina

10:00 – 12:00 Vzdělávací aktivity a pobyt venku

12:00 – 12:30 Hygiena, oběd

12:30 – 13:00 Vyzvedávání dětí po dopoledním programu

13:00 – 14:30 Spánek, odpočinek

14:30 – 15:00 Hygiena, odpolední svačina

15:00 – 15:45 Kroužky a volnočasové aktivity

16:00 – 18:00 Pobyt venku, volná hra, vyzvedávání dětí


Jeden den ve školce SmartKids
Vaše dítě se u nás opravdu nebude nudit, využijeme každou chvíli pro jeho rozvoj! Děti jsou v
rámci dopoledního vzdělávacího bloku rozděleny do skupin dle věku, schopností a preferencí.
Každý měsíc pro Vás bude připraven přehled učiva a probraných témat a doporučení. S rodiči
pravidelně komunikujeme o pokrocích dítěte a plánujeme společně další individuální aktivity
vedoucí k rozvoji dítěte.
anglickým školkám Praha 5Kroužky
Pro odpolední program jsme zvolili pestrý výběr aktivit, které děti zábavně stimulují ve všech
oblastech. Snažíme se tak co nejvíce rozšířit jejich obzory a nabízet jim různé podněty pro jejich
přirozený rozvoj.

V pondělí cvičíme jako Jogínci a učíme se tak soustředit, vnímat své tělo, relaxovat, ale také se
umíme pořádně protáhnout. Nejvíce děti baví, když se mohou proměnit ve zvířátka,
spolupracovat s kamarádem, a nebo používají různé pomůcky.

Úterý a čtvrtek patří Angličtině, která se stala neodmyslitelným základem dnešní doby, proto se
poctivě seznamujeme s primární slovní zásobou. Děti vždy zaujmou připravené pracovní listy,
pexeso, interaktivní hry nebo maňáskové divadlo. Nechybí ani oblíbené písničky a říkanky.

Ve středu si hrajeme se slovíčky a písmenky při Logohrátkách. Problémů s řečí bohužel neustále
přibývá, a proto už od raného věku pravidelně trénujeme řečová centra za pomoci zábavných
artikulačních cvičení, logopedických pohádek a zkoušení jednotlivých slovních spojení. 

Pátek je ve znamení Malých Muzikantů, tedy jakési uvolnění po celém týdnu. Tancujeme,
hrajeme na hudební nástroje, učíme se pomocí rytmických aktivit, poznáváme hudební styly a
přirozeně zapojujeme hudbu do dětského světa. 

Jednou měsíčně se proměníme ve Veselé kuchtíky. Vlastní příprava pokrmů děti motivuje
k ochutnávání nových chutí a posiluje jemnou motoriku, jelikož si vyzkouší mnoho různých
činností jako je krájení, potírání, válení, plnění atd. Především je tato práce velmi baví a jsou
pyšní na svůj výsledek. Vždy se přizpůsobujeme aktuálnímu ročnímu období nebo tématu, které
máme. 

Každý den se učíme dodržovat pravidla naší školky a chovat se k sobě hezky. Vždy se ale v
našem tématu také zaměříme na Etiketu a snažíme se děti naučit základům chování ve
společenských situacích, které jsou samozřejmě přiměřené jejich věku a zkušenostem. Je moc
hezké pozorovat, když se z našich rošťáků stávají malí gentlemani a holčičky se proměňují v
dámy.
anglické školkyStravování
Stravování zajišťuje certifikovaná společnost Mosaica catering, která nabízí kvalitní, chutnou
stravu a dodržuje normy pro přípravu dětské stravy. Je možné zajistit i speciální stravu
(bezlepková, bezlaktózová, dietní atd.) Do jídelníčku pravidelně zařazujeme potraviny v
biokvalitě a sezónní ovoce a zeleninu. V případě, že má dítě jakoukoli potřebu dietní stravy,
snažíme se rodičům maximálně vyjít vstříc a společně naplánujeme individuální variantu
stravování, která bude vyhovovat oběma stranám.

Děti vedeme ke zdravým stravovacím návykům a soustředíme se také na správné stolování,
hygienu a etiketu. Samozřejmostí je celodenní pitný režim. V rámci kroužku “Veselý kuchtík” se děti učí připravovat si jednoduché zdravé pokrmy a osvojují si běžné kuchařské činnosti, při kterých si mimo jiné zlepšují jemnou motoriku.
SmartKids Stodůlky anglickými školkamiProstory pobočky Stodůlky
Najdete nás v zrekonstruovaných prostorech 3 minuty chůze od stanice metra B Stodůlky. Zaparkovat lze před objektem SmartKids. Prostory jsou rozděleny na tři části. V první části pro nejstarší děti je k dispozici velká třída se speciálně navrženými herními a vzdělávacími prvky, denní místnost pro kreativní činnost, jídelna a oplocená zahrádka s pískovištěm.

Druhá část je přizpůsobena s ohledem na naši nejmladší věkovou kategorii od 1 roku. Ve speciálně navržené třídě je zajištěna komplexní péče. K dispozici jsou také oddělené oplocené venkovní prostory s herními prvky pro nejmenší. Třetí, nově vybudovaná část z února 2024 se dělí na dvě prostorné třídy pro věkovou kategorii 2 - 3 roky. Na ploše 150 m2 jsou pro děti připraveny nové herní prvky a vybavení. Obě třídy se chytrými posuvnými dveřmi mohou spojovat či rozdělovat, což využíváme pro naše pravidelné akce jako je návštěva divadélka, dentálního hygienisty apod.
 ve Stodůlkách SmartKids StodůlkyNa co dbáme
Děti si u nás hrají pouze s kvalitními hračkami z nezávadných materiálů. Pro výuku používáme
ověřené didaktické pomůcky. Při kreativním tvoření pracujeme s netoxickými materiály.
Zakládáme si na příjemném a zdravém prostředí a používáme čističku vzduchu. Všechny
prostory jsou pravidelně kontrolovány a udržovány.
SmartKids Stodůlky v Praze 5Náš tým
Náš kolektiv tvoří stabilní tým zkušených tet a paní učitelek. Jsou to lidé, kteří sami přemýšlejí o tom, jak se nejlépe pohybovat na pomezí výuky a hry, a dětem poskytují rodinné prostředí. Naši učitelé musí splňovat veškeré předpoklady pro práci s dětmi, a také pravidelně absolvují odborná školení. O nejmenší děti se starají zdravotní sestry a chůvy.