Copyright © 2012-2024 Anglicke-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
anglické školky Praha 5SmartKids Hůrka
Jsme soukromá školka a jesle na Praze 5 pro děti od 1 roku do 7 let.
Naši pobočku naleznete v blízkosti stanic metra B Hůrka a Nové Butovice.


Naše školky a jesle poskytují kvalitní vzdělávací program pro nejmenší, který posiluje vaše dítě k tomu, aby bylo úspěšné v učení a v životě. Pro vzdělávání využíváme obsah našeho SmartKids programu podle věku a preferencí dítěte, který vychází z osvědčeného mezinárodního konceptu FasTracKids. Zábavnou formou naučíme Vaše dítě celoživotním dovednostem. Nechybí interakce a poutavé zážitky v kolektivu ostatních dětí. Podporujeme rodiny v celostním vývoji dítěte rozvojem 5 nezbytných dovedností: kritického myšlení, kreativity, komunikace, spolupráce a sebedůvěry.

V případě volné kapacity je možný zápis dětí po celý rok.
SmartKids HůrkaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
V Hůrkách 2145/1
Praha 5 - Stodůlky

Facebook
SmartKids Hůrka anglickým školkámFilozofie školky
Naše školky a jesle poskytují komplexní vzdělávací program, který se aktivně přizpůsobuje potřebám rodičů a dítěte, zároveň garantujeme individuální přístup a péči díky malým skupinám

dětí. Přijímáme děti od 1 roku do 7 let, přičemž nejpočetnější skupinku tvoří děti ve věku 2 – 4 roky. Děti mladší 1 roku přijímáme po dohodě. U dětí rozvíjíme měkké dovednosti a cíleně je připravujeme na další vzdělávaní. Snažíme se podpořit především kladný vztah k učení a rozvíjet individuální potenciál každého dítěte. Nechceme děti měnit, protože každé dítě je jedinečné, ale jemně rozvíjíme jejich přirozenou osobnost a nadání. Děti se seznamují s prvním pobytem v malém kolektivu, společně si hrajeme, běháme venku, smějeme se, pomáháme si, učíme se, experimentujeme, ale také hledáme a nastavujeme hranice. Děláme zkrátka vše proto, aby se u nás dětem líbilo, byly spokojené, a do školky chodily rády – stejně jako my :-).

Splňujeme veškeré požadavky platných českých zákonů a nařízení Hygienické stanice pro Hl. m. Prahu, jsme pojištěni proti nečekaným událostem a úrazům. Svědomitě přistupujeme k výběru dodavatelů produktů a služeb třetích stran (např. stravování). Domluvíte se s námi rusky a anglicky.
anglickou školkou StodůlkyDenní harmonogram
Pondělí až pátek od 8 hodin do 18 hodin (pátek do 17 hodin). Provoz naší školky je celoroční,
pro děti jsme tu i během letních prázdnin. Docházku lze přizpůsobit podle potřeby, např. pouze
na dopoledne. Den dítěte představuje dopolední vzdělávací blok a odpolední program, který je
sestaven z výběru kroužků, např. Malý muzikant, Jogínci, Veselý kuchtík, Angličtina, Logohrátky.
Pravidelnou součástí dne ve školce je pobyt venku včetně venkovních aktivit.

Denní orientační rozvrh

8:00 – 9:00 Předávání dětí, volná hra, rozcvička, ranní kruh

9:00 – 9:30 Společné přivítání, ranní kruh

9:30 – 10:00 Dopolední svačina

10:00 – 12:00 Vzdělávací aktivity a pobyt venku

12:00 – 12:30 Hygiena, oběd

12:30 – 13:00 Vyzvedávání dětí po dopoledním programu

13:00 – 14:30 Spánek, odpočinek

14:30 – 15:00 Hygiena, odpolední svačina

15:00 – 15:45 Kroužky a volnočasové aktivity

16:00 – 18:00 Pobyt venku, volná hra, vyzvedávání dětí

Jeden den ve školce SmartKids
Vaše dítě se u nás opravdu nebude nudit, využijeme každou chvíli pro jeho rozvoj! Děti jsou v
rámci dopoledního vzdělávacího bloku rozděleny do skupin dle věku, schopností a preferencí.
Každý měsíc pro Vás bude připraven přehled učiva a probraných témat a doporučení. S rodiči
pravidelně komunikujeme o pokrocích dítěte a plánujeme společně další individuální aktivity
vedoucí k rozvoji dítěte.
anglickými školkami Praha 5Kroužky
Pro odpolední program jsme zvolili pestrý výběr aktivit, které děti zábavně stimulují ve všech oblastech. Snažíme se tak co nejvíce rozšířit jejich obzory a nabízet jim různé podněty pro jejich přirozený rozvoj.

V pondělí cvičíme jako Jogínci a učíme se tak soustředit, vnímat své tělo, relaxovat, ale také se umíme pořádně protáhnout. Nejvíce děti baví, když se mohou proměnit ve zvířátka, spolupracovat s kamarádem, anebo používají různé pomůcky.

Úterý a čtvrtek patří Angličtině, která se stala neodmyslitelným základem dnešní doby, proto se poctivě seznamujeme s primární slovní zásobou. Děti vždy zaujmou připravené pracovní listy, pexeso, interaktivní hry nebo maňáskové divadlo. Nechybí ani oblíbené písničky a říkanky.

Ve středu si hrajeme se slovíčky a písmenky při Logohrátkách. Problémů s řečí bohužel neustále přibývá, a proto už od raného věku pravidelně trénujeme řečová centra za pomoci zábavných artikulačních cvičení, logopedických pohádek a zkoušení jednotlivých slovních spojení. 

Pátek je ve znamení Malých Muzikantů, tedy jakési uvolnění po celém týdnu. Tancujeme, hrajeme na hudební nástroje, učíme se pomocí rytmických aktivit, poznáváme hudební styly a přirozeně zapojujeme hudbu do dětského světa. 

Jednou měsíčně se proměníme ve Veselé kuchtíky. Vlastní příprava pokrmů děti motivuje k ochutnávání nových chutí a posiluje jemnou motoriku, jelikož si vyzkouší mnoho různých činností jako je krájení, potírání, válení, plnění atd. Především je tato práce velmi baví a jsou pyšní na svůj výsledek. Vždy se přizpůsobujeme aktuálnímu ročnímu období nebo tématu, které máme. 

Každý den se učíme dodržovat pravidla naší školky a chovat se k sobě hezky. Vždy se ale v našem tématu také zaměříme na Etiketu  a snažíme se děti naučit základům chování ve společenských situacích, které jsou samozřejmě přiměřené jejich věku a zkušenostem. Je moc hezké pozorovat, když se z našich rošťáků stávají malí gentlemani a holčičky se proměňují v dámy.
anglické školkyStravování
Stravování zajišťuje certifikovaná společnost Mosaica catering, která nabízí kvalitní, chutnou stravu a dodržuje normy pro přípravu dětské stravy. Je možné zajistit i speciální stravu (bezlepková, bezlaktózová, dietní atd.) Do jídelníčku pravidelně zařazujeme potraviny v biokvalitě a sezónní ovoce a zeleninu. V případě, že má dítě jakoukoli potřebu dietní stravy, snažíme se rodičům maximálně vyjít vstříc a společně naplánujeme individuální variantu stravování, která bude vyhovovat oběma stranám.

Děti vedeme ke zdravým stravovacím návykům a soustředíme se také na správné stolování, hygienu a etiketu.

Samozřejmostí je celodenní pitný režim.

V rámci kroužku “Veselý kuchtík” se děti učí připravovat si jednoduché zdravé pokrmy a osvojují si běžné kuchařské činnosti, při kterých si mimo jiné zlepšují jemnou motoriku.
SmartKids Hůrka anglických školkáchProstory pobočky Nové Butovice/Hůrka
Najdete nás v moderně zařízených prostorech 5 minut chůze od stanic metra Nové Butovice nebo Hůrka. Parkování je možné před domem. K dispozici jsou dětem dvě třídy vybavené interaktivní tabulí, herna, ložnice a další prostory, které využíváme v souladu s tématy, která probíráme. Například v rámci “biologie” jsme místnost proměnili v ordinaci, v tématu “věda o Zemi” jsme zase vytvořili vlastní muzeum s dinosauřími vykopávkami.
 ve Stodůlkách SmartKids HůrkaNa co dbáme
Děti si u nás hrají pouze s kvalitními hračkami z nezávadných materiálů. Pro výuku používáme ověřené didaktické pomůcky. Při kreativním tvoření pracujeme s netoxickými materiály. Zakládáme si na příjemném a zdravém prostředí a používáme čističku vzduchu. Všechny prostory jsou pravidelně kontrolovány a udržovány.
SmartKids Hůrka v Praze 5Náš tým
Náš kolektiv tvoří stabilní tým zkušených tet a paní učitelek. Jsou to lidé, kteří sami přemýšlejí o tom, jak se nejlépe pohybovat na pomezí výuky a hry, a dětem poskytují rodinné prostředí. Naši učitelé musí splňovat veškeré předpoklady pro práci s dětmi, a také pravidelně absolvují odborná školení. O nejmenší děti se starají zdravotní sestry a chůvy.